Skip to main content

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer
På denne side finder du link til de ansøgningsblanketter du skal anvende, hvis du har brug for at søge studienævnet om dispensation, merit, særlige prøvevilkår, selvvalgte emner m.m. 

Læs dette inden du udfylder din ansøgningsblanket på  SPOC.sdu.dk
Ansøgninger, der ikke fremsendes via SPOC, vil ikke blive behandlet.
Ansøgning + alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i pdf-format  senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

 Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal dokumentationen indeholde følgende oplysninger:

  1. En diagnose, hvis muligt
  2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
  3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
  4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.

Mangelfuld ansøgning
En ansøgning er mangelfuld, hvis den ikke indeholder eksamensudskrift inkl. alle forsøg på dansk og ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt. 

Afgørelsen
Du vil få svar på din ansøgning på din SDU mailadresse senest 14 dage efter studienævnsmødet. Du kan ikke få svar på din ansøgning via telefonen. 

Ansøgningsskemaer - selvvalgt emne:

  • selvvalgt emne
  • selvvalgt emne - projektorienteret forløb med ekstern partner

Oversigt over forhåndsgodkendte fag fra studienævn for idræt og sundhed: 

Sidst opdateret: 09.09.2021