Valgfrie moduler - interne

Valgmoduler - eksterne

 

Ønsker I andre moduler på SDU eller på en ekstern institution, så skal I have en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet. I ansøger herom via Studienævnets hjemmeside: https://studyboard.sdu.dk Vælg merit – ansøgning om forhåndsmerit.

 

Hvis I ønsker at følge et valgfag på en anden uddannelse på SDU, så skal I - når I har fået en forhåndsgodkendelse fra studienævnet også søge om at blive intern gæstestuderende ved SDU.

 

 

Valgfrie moduler - interne:

Nedenstående valgfag udbydes af kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse i efteråret 2019. Studienævnet har  forhåndsgodkendt alle obligatoriske fag og valgfag på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed samt Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU. 

Alle interne samt forhåndsgodkendte moduler, projektorienterede forløb og selvvalgte emner skal tilmeldes via Selvbetjeningen i perioden 20.-30.maj. Bemærk at projektorienterede forløb og selvvalgte emner først vil blive endelig godkendt, når studienævnet har godkendt praktikplan/bilag. I kan ansøge om projektorienteret forløb og selvvalgt emne via Studienævnets hjemmeside: https://studyboard.sdu.dk Vælg merit – ansøgning om forhåndsmerit for individuelle aktiviteter.

Vær opmærksom på at pladserne på Idræt og Sundheds moduler først fordeles til deres egne studerende. Hvis der herefter er ledige pladser vil de blive tildelt de af jer der har søgt. Det betyder at I i første omgange vil blive tilmeldt en venteliste til moduler på Idræt og Sundhed, og først efter 15. juni vil få besked om hvorvidt I har fået plads.

Nedenstående moduler oprettes såfremt der er tilmeldt minimum 12 studerende.

Her kan du se en oversigt over hvilke ugedage, de forskellige valgmoduler udbydes i efteråret 2019: Placeringsoversigt
De endelige skemaer for valgfagene offentliggøres først primo august, dvs. de skemaer der kan ses via fagbeskrivelserne endnu ikke er endelige.

Der åbnes for tilmelding til valgfag via Selvbetjeningen i perioden fra den 20.-30. maj. Bemærk at det er først til mølle, og at der er begrænsede pladser på valgfagene. Såfremt alle pladser på et givent valgfag fyldes op, oprettes der ventelister til faget. Det betyder, at hvis der kommer en afmelding eller hvis der oprettes ekstra pladser på et valgfag, vil du få tilbudt en plads, såfremt du står på ventelisten. Ventelisten oprettes ligeledes efter først til mølle princippet, således at første tilmeldte studerende får tilbudt første ledige plads.

Står du i den situation, at du kommer på venteliste, fx i nedenstående scenario:

  • Valgfag 1 (har fået plads)
  • Valgfag 2 (har fået plads)
  • Valgfag 3 (venteliste)

anbefaler vi at du også tilmelder dig et 4. valgfag, for at være sikret nok ECTS point til semesteret. Du er ikke garanteret en plads når du står på venteliste. Det er dit ansvar i alt at være tilmeldt nok ECTS-point pr. 30. maj.

Har du spørgsmål til valgfag kan du henvende dig til uddannelseskoordinator Ditte Nygaard på dnygaard@health.sdu.dk

De følgende fagbeskrivelser er gældende for udbuddet i efteråret 2019.
Udbuddet for efteråret 2020 fastlægges af studienævnet i foråret 2020 og opdateres her på hjemmesiden forventeligt i april 2020. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies