Valgfrie moduler - interne

Valgmoduler - eksterne

 

Ønsker I andre moduler på SDU eller på en ekstern institution, så skal I have en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet. I ansøger herom via Studienævnets hjemmeside: https://studyboard.sdu.dk Vælg merit – ansøgning om forhåndsmerit.

 

Hvis I ønsker at følge et valgfag på en anden uddannelse på SDU, så skal I - når I har fået en forhåndsgodkendelse fra studienævnet også søge om at blive intern gæstestuderende ved SDU.

 

 

Valgfrie moduler - interne:

Nedenstående valgfag udbydes af kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse i efteråret 2018. Studienævnet har  forhåndsgodkendt alle obligatoriske fag på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed samt Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU. 

Alle interne samt forhåndsgodkendte moduler og projektorienterede forløb skal tilmeldes via Studenterselvbetjeningen i perioden 20.-30.maj. Bemærk at projektorienterede forløb først vil blive endelig godkendt når studienævnet har godkendt praktikplan. I kan ansøge om projektorienteret forløb via Studienævnets hjemmeside: https://studyboard.sdu.dk Vælg merit – ansøgning om forhåndsmerit for individuelle aktiviteter.

Vær opmærksom på at pladserne på Idræt og Sundheds moduler først fordeles til deres egne studerende. Hvis der herefter er ledige pladser vil de blive tildelt de af jer der har søgt. Det betyder at I i første omgange vil blive tilmeldt en venteliste til moduler på Idræt og Sundhed, og først efter 15. juni vil få besked om hvorvidt I har fået plads.

Nedenstående modulerne oprettes såfremt der er tilmeldte minimum 12 studerende.

De følgende fagbeskrivelser er gældende for udbuddet i efteråret 2018. Udbuddet for efteråret 2019 fastlægges af studienævnet i foråret 2019 og opdateres her på hjemmesiden forventeligt i april 2019.

Valgfrie moduler, der udbydes i 1. kvartal:

Assessment of muscle function and neuromuscular activity (5 ECTS)

Evidence-based examination and treatment of lower back and pelvis (5 ECTS)

Statistical method analyzing the effects of interventions (5 ECTS)

Performing a meta-analysis (5 ECTS)

Global Health - bemærk at der til dette valgfag er en anden tilmeldingsfrist og metode - læs mere om Global Health.

 

Valgfrie moduler, der udbydes i 2. kvartal:

Motion analysis in physiotherapy research and the clinical setting (5 ECTS)

Psykometri (5 ECTS)

Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning (5 ECTS)

Assessment and rehabilitation of tendon injuries in relation to sport (5 ECTS  - bemærk undervisningen foregår i Hvidovre)

Avanceret sundhedsøkonomi(5 ECTS)

Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forskningsprojekt (10 ECTS)

Evidence-based examination and treatment of the neck(5 ECTS)

Organisation og ledelse af forandringer i sundhedssektorens driftsorganisationer (5 ECTS)

Narrativ medicin (5 ECTS)

Muskuloskeletal Ultralyd (5 ECTS)

Tværkulturel kommunikation (5 ECTS)

Sundhedsantropologi(5 ECTS)

Placeringsoversigt - valgfrie moduler der udbydes i efteråret 2018

Placeringsoversigt

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies