Skip to main content

Din karriere og valg undervejs

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge virksomhedsprojekt, udlandsophold m.v. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger dine kompetencer på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktisk erfaring

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.  Arbejdsgivere vægter eksempelvis studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis og opbygge et fagligt netværk.

Beskæftigelsesområder

Fysik åbner for mange forskellige beskæftigelsesmuligheder. Ca. halvdelen af alle fysikere uddannet på SDU er ansat i det private erhvervsliv, mens den anden halvdel arbejder i offentlige virksomheder og organisationer.

Eksempler på jobtitler:

  • hospitalsfysiker til strålebehandling af kræftpatienter
  • biofysiker i medicinalindustrien
  • geofysiker i råstofindustrien
  • kvantefysiker i den fiberoptiske industri
  • modelleringsekspert i finanssektoren
  • patentrådgiver
  • konsulent i rådgivende ingeniørvirksomhed
  • udvikler inden for bæredygtig energiteknologi

Undervisning

Hvis du kombinerer Fysik med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, får du undervisningskompetence i begge fag på gymnasieniveau.

Som fysiker kan du også blive underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Forskning

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universiteter og i andre offentlige og private forskningsinstitutioner.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse.