Skip to main content

Ansøgningsskemaer

Studienævnet har udarbejdet en vejledning til dig, som har brug for at lave en dispensationsansøgning til Studienævn for farmaci. 

For at sikre at din ansøgning er så fyldestgørende og korrekt som muligt opfordrer  studienævnet dig til at læse vejledningen før du indsender en ansøgning studienævnet.

 Vejledning til udfærdigelse af dispensationsansøgninger til Studienævn for farmaci.

Du skal være opmærksom på at ansøgningsfristen til Studienævn for farmaci er 14 dage før det studienævnsmøde, hvor du ønsker at få din ansøgning behandlet. Ved ansøgninger om særlige eksamensvilkår er der særlige ansøgningsfrister, som fremgår af ansøgningsskemaet.

 

Du kan i denne praksisbeskrivelse se, hvordan studienævnets praksis er, når de behandler dispensationsansøgninger.

 

Hvis du har brug for at søge studienævnet om dispensation eller særlige prøvevilkår, så skal du udfylde din ansøgningsblanket på dette link.
Ansøgninger, der ikke fremsendes via linket, vil ikke blive behandlet.

Skal du søge om dispensation fra den maksimale studietid, ønsker studienævnet, at du medsender et skema med yderligere information om dit studieforløb sammen med din ansøgning. 

Mangelfuld ansøgning:
En ansøgning er mangelfuld, såfremt den:

  • ikke indeholder eksamensudskrift inkl. alle forsøg
  • ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt
  • Ændring af projektkontrakt ( Bachelorprojekt eller ISA på bacheloruddannelsen)

    NB: denne blanket må ikke benyttes til at ansøge om nye projekter. Bruges blanketten til dette vil den ikke blive behandlet. Har du ikke fået søgt om et nyt projekt inden blanketsystemet lukkede for adgangen til de rette blanketter, kontakt venligst studievejledningen på studyscience@sdu.dk

Ansøgninger om forhåndsmerit eller startmerit:
Hvis du har brug for at søge studienævnet om forhåndsmerit eller startmerit, så skal du udfylde din ansøgningsblanket på dette link.
Ansøgninger, der ikke fremsendes via linket, vil ikke blive behandlet.

Ansøgninger om godkendelse af ISA:

Bacheloruddannelsen
Hvis du ønsker at lave en ISA kan du læse hvordan du gør på oversigte over udbudte kurser under IAFA501: individuel studieaktivitet i farmaci (5 ECTS).

Kandidatuddannelsen:
Hvis du ønsker at lave en ISA skal du bruge denne blanket - Ansøgning om ISA samt udfylde og medsende en projektbeskrivelse.
Det er ikke nødvendigt med undervisningstilmelding hvis du ønsker at skrive en ISA - du bliver automatisk tilmeldt når din ISA er godkendt af studienævnet.

Mangelfuld ansøgning:
En ansøgning er mangelfuld, såfremt den:

  • ikke sendes i et samlet dokument i PDF-format
  • ikke er dokumenteret i det omfang, det er muligt

Ansøgninger som udfyldes via Ansøgningsportalen, vil automatisk blive videresendt til studienævnets postkasse. 

Det er udelukkende ansøgninger vedr. ISA, som udfyldes i den særlige ansøgningsblanket, som skal sendes til studienævnets mailboks: sn-farmaci@health.sdu.dk

 

Alle ansøgninger som udfyldes via Ansøgningsportalen, vil automatisk blive videresendt til studienævnets postkasse. 

Det er udelukkende ansøgninger vedr. ISA, som udfyldes i den særlige ansøgningsblanket, som skal sendes til studienævnets mailboks: sn-farmaci@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 26.03.2019