Skip to main content

Virksomhedsprojekt hos Nature Energy

Om virksomheden

Nature Energy er en af pionererne inden for biogas. Vi ser det som en forpligtelse at være aktive i Danmarks grønne omstilling og betragter biogassen som det tredje ben i balance med sol- og vindenergi.

Vi er landets førende producent af biogas, med 13 biogasanlæg placeret rundt omkring i Danmark, et i Frankrig og flere nye anlæg er på vej. Hvert år behandler vores biogasanlæg tilsammen mere end 4,4 mio. ton biomasse, som er affald fra landbruget, industrien og borgerne. Biomassen bliver omdannet til mere end 181 mio. m3 biogas. Det er eksempelvis nok til at holde 8.000 lastbiler, som kører 50.000 km om året, kørende, eller nok til at opvarme 57.000 husstande.

R&D & Biologisk Support er et team på 20+ dedikerede kemiingeniører, bioteknologer, kemikere og molekylærbiologer. Du vil have én af disse som din nærmeste kontakt og vejleder i projektperioden. Vi dyrker sammenholdet ved afholdelse af flere årlige sociale arrangementer, og vi holder samtidig fagligheden høj ved at samarbejde med flere førende nationale og internationale universiteter. Vi råder over et laboratorie med state-of-the-art instrumenter som ICP-OES, GC-MS, LC-MS, FTIR, BMP, fluorescensmikroskop og qPCR.

Projektbeskrivelse

Som virksomhedsprojektstuderende i R&D & Biologisk Support bliver du tilknyttet et forsknings- eller udviklingsprojekt, hvor du kommer til at hjælpe med laboratorie- og dataarbejde.

Igennem dit projekt vil du bidrage til at øge udnyttelsen af ressourcerne på vores anlæg ved for eksempel at forbehandle biomassen for at øge biogasproduktionen, undersøge nye metoder til at fange og udnytte CO2 ved udnyttelse af fornybar strøm (power-to-X), være med til at udvikle nye produkter og økologi-anvendelige gødningsstoffer ud fra den afgassede biomasse, eller kortlægge hvilke mikroorganismer vi har i vores reaktorer.

Det kan også dreje sig om at teste den optimale sammensætning af biomasser til nye biogasanlæg, for eksempel i udlandet. Det konkrete projekt aftales nærmere ved en eventuel samtale om dit virksomhedsprojekt.

Desuden kommer du til at hjælpe med at sikre en stabil drift på vores biogasanlæg ved at assistere i den daglige drift af laboratoriet.

Vi vil foretrække et heltidsprojekt (30 ECTS) da det er vores erfaring, at det giver større mulighed for at komme i dybden med projektet. Der vil også være mulighed for at forlænge samarbejdet i et specialeprojekt, såfremt begge parter ønsker det.

Praktiske oplysninger

Dit primære arbejdssted vil være vores hovedkontor på Ørbækvej 260 i Odense SØ.

Der kan også opstå mulighed for at være med til at gennemføre et pilotprojekt på et af vores anlæg.

Hvis du er interesseret i at lave et virksomhedsprojekt hos os, så send dit CV og en eksamensudskrift til os via vores ansøgningsformular, sammen med et par ord om dig selv og hvorfor du gerne vil lave virksomhedsprojekt hos os.

Sidst opdateret: 18.08.2022