Regler for og booking af projektrum på TEK

Regelsæt for fordeling af projektrum – fastsat af TEK:

 • 1. semester studerende (efterår) / 2. semester (forår) får tildelt faste projektrum.
  • Fast tildelte projektrum er booket på forhånd og de studerende, det berører, informeres omkring semesterstart om de tildelte rum. 
 • Studiezonerne / de store projektlokaler er inddelt i flere projektrum af 6 personer (plads A, B, C osv.).
 • Experts in Team Innovation (efterår) får tildelt projektrum onsdag og torsdag eftermiddag.
 • Der afsættes en pulje projektrum med ”overbooking” til afgangsprojekter, bachelorprojekter og specialer.
 • Ledige projektrum indgår i booking-systemet, så de studerende, der ikke er tildelt plads, kan booke.

Regler for booking:

 • Projektrum skal bookes via link øverst på denne side (grøn boks)Projektrum må max bookes 4 timer i træk
 • Projektrum kan bookes 2 gange frem i tiden på 14 dage
 • Man skal være minimum 3 studerende for at booke et projektrum
  • Mindre grupper / enkeltpersoner henvises til SDU’s øvrige studiepladser
 • Projektrum i TEK-bygningerne må kun benyttes af TEK-studerende
 • Hvis projektrum, bookede såvel som fast tildelte,  ikke tages i brug senest 30 min. efter bookingstart, kan rummet frit benyttes af andre grupper.

Øvrige projektpladsfaciliteter på SDU:

 • Der er ca. 1.000 projektpladser til rådighed på biblioteket.
 • På hovedcampus er det muligt at booke små undervisningslokaler med plads til 10-12 personer, kaldet grupperum.

Ordensregler

 • Projektrummene skal holdes ryddelige både af hensyn til rengøringen og af hensyn til den næste projektgruppe, der skal benytte lokalet. Rengøring foregår i dagtimerne - en gang ugentligt.
 • Alt brugt service skal retur til kantinen eller på kantinevognen i Jarvis (TEK-bygning 42, Ø29-602-1), når du forlader lokalet.
 • Alle gangarealer er flugtveje, og der må ikke stilles møbler, skraldespande eller andet materiale.
 • Skraldespande skal forblive i lokalet. Smid evt. madaffald i skraldespandene i nicherne – de tømmes på alle hverdage, og derved undgås lugt i lokalet. Lugter skraldespanden allerede, så bind posen til. NB! Skraldespande uden pose i må ikke benyttes.
 • Fra og med den første hele uge i juli og fem uger frem gøres der ikke rent i projektrummene. I skal derfor selv fjerne affald fra lokalet: Bind poserne til og læg dem i containerne syd for TEK-bygning 42.
 • Møbler må ikke fjernes fra projektlokalerne. Møbler fra andre projektlokaler eller fællesområder samt privatejede møbler må ikke flyttes ind i lokalerne.
 • Det er ikke tilladt at have levende lys, kaffemaskine, mikroovn, toaster, elkedel, køleskab m.v. i projektlokalerne. (Fjernes uden ansvar).
 • Vis hensyn til medstuderende og ansatte. Døren skal holdes lukket. Husk også at lukke både dør og vinduer, når du forlader lokalet.
 • Skabe må kun låses med hængelås i fast tildelte projektrum.
 • Medbring selv whiteboardpenne o.lign.

Slutrengøring før det kommende semester:

 • I løbet af de sidste 14 dage af semesteret skal alle studerende have ryddet projektrummet helt, så rengøringen kan udføre slutrengøring af rummene.
 • I forbindelse med slutrengøringen kasseres alt, der ikke er fjernet på forhånd, og eventuelle efterladte hængelåse klippes over.
 
Book et projektrum

Her kan du booke et projektrum

Book her