Skip to main content

Ansøgningsskemaer og andre blanketter

Ansøgningsskemaer til Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet:

Digitale ansøgningsskemaer

Log ind på https://spoc.sdu.dk med dit SDU-brugernavn og -password.
Vælg 'Studienævn' for: 

 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i Danmark
 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i udland 
 • Merit: Ansøgning om merit fra Danmark
 • Merit: Ansøgning om merit fra udland 
 • Dispensation: Andre ændringer i afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (andre ændringer end ændringer i titel og problemformulering)
 • Dispensation: Ansøgning vedr. manglende forudsætninger for at følge fag
 • Dispensation: Ansøgning om særlige prøvevilkår
 • Dispensation: Ansøgning om prøveforsøg
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse (førsteårsprøven, maksimal studietid, minimumsbeståkrav)
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra til- eller frameldingsfristen
 • Dispensation: Generel dispensationsansøgning
 • Dispensation: Individuel studieaktivitet

Vælg Studiesekretariat for:

 • Andre blanketter: Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt

Øvrige ansøgningsskemaer

 • Ansøgning og aftale om virksomhedsforløb på civilingeniøruddannelserne (kandidat) - (word) (pdf)

Øvrige ansøgningsskemaer , spørgsmål vedr. dispenations- og meritansøgninger samt supplerende bilag til ansøgninger skal sendes til studienaevn@tek.sdu.dk.  Husk at sende ansøgningen fra din SDU-mailadresse, da vi ellers ikke kan være sikre på din identitet. 

Ansøgningsprocedure

Se mødedatoerne og ansøgningsfristerne her

Din fuldstændige ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 6 hverdage før et studienævnsmøde.  Du kan forvente at modtage afgørelsen i din sag inden for 10 arbejdsdage fra studienævnsmødets afholdelse.

Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal lægeerklæringen indeholde følgende oplysninger:

 1. En diagnose, hvis muligt
 2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
 3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
 4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.

Projekt- og specialekontrakter

Log ind på https://spoc.sdu.dk med dit SDU-brugernavn og -password.
Vælg 'Studiesekretariat for: 

 • Diplomingeniørblanketter: Afgangsprojektkontrakt - diplomingeniøruddannelser
 • Bachelorprojektvejlederblanketter: Bachelorprojektkontrakt
 • Specialevejlederblanketter: Specialekontrakt
 • Specialevejlederblanketter: Speciale, tillægskontrakt (hvis du ikke har afleveret specialerapporten rettidigt, eller dumpet speciale-eksamen)

Øvrige kontrakter og dokumenter:

 • Kontrakt til afgangsprojekt (tekniske diplomuddannelser) - (word) (pdf)    
 • Standard-vejledningsplan for specialer - (word) (pdf)
 

 

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 24.08.2018