Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Cand.public.-uddannelsen

 
Gældende fra   
 
   
Cand.public., linje A og linje B     
       

Gældende fra       

    
  • 2013 med seneste opdateringer (fremgår af forordet i studieordningen) pr. 21. maj 2014 
    Studerende optaget på linje A pr. 1. februar 2013 og 1. februar 2014.
    Studerende optaget på linje B pr. 1. september 2013.

  • 2011 med seneste opdateringer (fremgår af forordet i studieordningen) pr. 8. marts 2013 
    Studerende optaget på linje A pr. 1. februar 2011 eller tidligere.
    Studerende optaget på linje B pr. 1. september 2011 eller tidligere.