Fagbeskrivelser forår 2018

Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.)
- med forbehold for mindre ændringer frem til semesterstart

1. semester - obligatoriske fag

Journalistiske værktøjer: Journalistisk laboratorium (10 ECTS)
Refleksionsfag: Medier og samfund (10 ECTS)
Journalistiske værktøjer: Metode 1 (10 ECTS)

3. semester - valgfag udbudt af Studienævn for Journalistik
- med forbehold for godkendelse og tilstrækkeligt antal tilmeldte
Få budskabet ud! (10 ECTS) (åbent for gæstestuderende/andre studieretninger)
Få budskabet ud! (20 ECTS) (åbent for gæstestuderende/andre studieretninger)
De lange formater (10 ECTS) (åbent for gæstestuderende/andre studieretninger)
De lange formater (20 ECTS) (åbent for gæstestuderende/andre studieretninger)

Andre semestre
Speciale (ny cand.public. og tidl. cand.public. A)

Fag udbudt af Studienævn for Statskundskab

Advising Governments: Inside the Making of Security Policy

Demography, generations and public policy

Imperial origins of human rights and order

New Wars and Conflict

The Laws of War

Challenges and Dilemmas of International Security and Law

Research Design

Concepts and Measurements

Comparative public administration

Politics of labour market change