Fagbeskrivelser forår 2019

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart

Følgende fagbeskrivelser er under revision, og opdateres hurtigst muligt:
B330018101 - Journalistiske værktøjer: Metode 1   
B330019101 - Refleksionsfag: Medier og Samfund 
B330020101 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium                         

 

Aflyste valgfag: 

Få budskabet ud! (10 ECTS) – Fagnummer: B330016101  Aflyst den 13. december 2018 pga. for få tilmeldte til faget.
Få budskabet ud! (20 ECTS) – Fagnummer: B330017101  Aflyst den 13. december 2018 pga. for få tilmeldte til faget.