Tidsfrister

Aktivitet

Tidsfrister – speciale-skrivning i efterårssemestre

Tidsfrister – specialeskrivning i forårssemestre

1. Info-møde om specialeopstart

Senest medio maj

Senest medio november

2. Fagtilmelding – speciale

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. maj

Normal fagtilmeldingsfrist: 20.-30. november

3. Indmelde ide om emne og evt. vejleder

Senest 2. juni

Senest 2. december

4. Fælles specialeseminar

Medio juni

Medio december

5. Endelig tildeling af vejleder

Senest 15. juni

Senest 15. december

6. Aflevere vejlederkontrakt med problemformulering og vejledningsplan

Senest 15. august

Senest 15. januar

7. Aflevere speciale

Senest 2. januar

Senest 1. juni

8. Bedømmelse færdig – tilgængelig på selvbetjening

Senest 31. januar

Senest 30. juni