Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS, hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsens fagsøjler: håndværk, sprog, værktøjsfag og refleksionsfag, og derudover har du en betydelig mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger via den valgfrie pulje, der udgør en tredjedel af den samlede uddannelse, og via kandidatspecialet.

Der er følgende obligatoriske fag og fagelementer på kandidatuddannelsen:

  • Journalistisk Håndværk (10 ECTS)
  • Mediesprog (10 ECTS)
  • Journalistiske Værktøjer – metodefag (20 ECTS)
  • Refleksionsfag (10 ECTS)
  • Valgfag (40 ECTS)
  • Kandidatspeciale (30 ECTS)

I håndværksfaget (1. semester) introduceres du til innovationsteori og får mulighed for at afprøve disse teorier i journalistisk praksis.

I refleksionsfaget (1. semester) trænes du i at kunne forstå og reflektere, fx hvordan påvirkes journalistik af det omgivne samfund og egne strukturer og processer, og hvordan påvirker journalistikken samfundet? Og du får mulighed for at researche til og udfærdige en akademisk opgave, sådan at du er klædt på til det videre forløb på uddannelsen.  Faget er en fortsættelse af bacheloruddannelsens refleksionsfag, men på højt abstraktions- og metodeniveau.

I mediesprogfaget (2. semester) trænes du i at beskæftige dig såvel teoretisk som praktisk med forskellige fortælleformer og reflektere over disses relevans på forskellige medieplatforme. 

I metodefagene (værktøjsfagene, 1. og 2. semester) undervises du med udgangspunkt i akademisk metode og i journalistisk praksis i fx indsamling og bearbejdning af store datamængder. Du introduceres til, hvordan du kan få adgang til eksisterende data og hvordan du kan opbygge nye databaser, samt i hvordan du kan researche med udgangspunkt i databaser, og hvordan det kan omsættes til journalistik. 

Valgfagene kan dels vælges blandt udbud af kandidatfag på Journalistik og Statskundskab og dels blandt kandidatfag på andre samfundsvidenskabelige eller humanistiske kandidatuddannelser i Danmark og/eller i udlandet. Valgfagene er placeret på uddannelsens 2. semester (10 ECTS) og 3. semester (30 ECTS), så hvis du ønsker at studere et semester i udlandet, kan du med fordel planlægge at gøre det på 3. semester.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies