Frister

 

 

Speciale i efterårssemesteret

Du skal tilmelde dig specialet ved undervisningstilmeldingen i november året før, du skriver speciale (dvs. når du tilmelder dig undervisning til forårssemesteret). Så er du tilmeldt det specialeforberedende forløb i forårssemestret og specialet i det følgende efterår. 

 
Hvis du ikke selv tilmelder dig

Når du har bestået 40 ECTS på din kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig specialet. Hvis du ikke har tilmeldt dig specialet, men har bestået 40 ECTS når forårssemesteret begynder, vil du automatisk blive tilmeldt specialet. For 2-faglige kandidatuddannelser med udvidet kandidatsidefag (75 ECTS), er det først når du har bestået 70 ECTS, at du automatisk tilmeldes specialet.


Frister

Hvornår Hvad Hvordan
20. - 30. november
Tilmelding til speciale og specialeforberedende forløb
Via selvbetjening
1. juni
Indmeld emne for specialet. Kontakt dit studiesekretariat for konkret procedure for tildeling af vejleder
Via blanketsystemet
15. juni
Uddannelsens frist for tildeling af vejleder. Du får besked via din student-mail om hvilken vejleder du har fået.
Via student-mail
15. august
Aflevering af specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse
Specialekontrakt og vejledningsplan udfylder du via blanketsystemet

Projektbeskrivelsen uploader du i pdf-format samme sted.

Din afleveringsfrist for specialet ligger fast, også selvom du ikke har fået godkendt et specialeemne.
 31. august
Du får svar på om din specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse er godkendt
Via student-mail
 2. januar
Frist for aflevering af speciale.
Hvis 2. januar falder på en lørdag eller søndag skal du først aflevere specialet den førstkommende mandag. Men tjek altid din eksamensplan.
Via Blackboard
Speciale i forårssemesteret

Du skal tilmelde dig specialet ved undervisningstilmeldingen til undervisningen på 3. semester. Så er du tilmeldt det specialeforberedende forløb i efterårssemestret og specialet i det følgende forår. 

 
Hvis du ikke selv tilmelder dig

Når du har bestået 40 ECTS på din kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig specialet. Hvis du ikke har tilmeldt dig specialet, men har bestået 40 ECTS når efterårssemestret begynder, vil du automatisk blive tilmeldt specialet. For 2-faglige kandidatuddannelser med udvidet kandidatsidefag (75 ECTS), er det først når du har bestået 70 ECTS, at du automatisk tilmeldes specialet.

Frister
Hvornår Hvad Hvordan
20. - 30. maj
Tilmelding til speciale og specialeforberedende forløb
Via selvbetjening
15. november
Indmeld emne for specialet. Kontakt dit studiesekretariat for konkret procedure for tildeling af vejleder
Via blanketsystemet
1. december
Uddannelsens frist for tildeling af vejleder. Du får besked via din student-mail om hvilken vejleder du har fået.
Via student-mail
15. januar
Aflevering af specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse
Specialekontrakt og vejledningsplan udfylder du via blanketsystemet

Projektbeskrivelsen uploader du i pdf-format samme sted.

Din afleveringsfrist for specialet ligger fast, også selvom du ikke har fået godkendt et specialeemne.
 31. januar
Du får svar på om din specialekontrakt, vejledningsplan og projektbeskrivelse er godkendt
Via student-mail
 1. juni
Frist for aflevering af speciale.
Hvis 1. juni falder i en weekend eller på en helligdag, skal du først aflevere specialet den førstkommende hverdag. Men tjek altid din eksamensplan.
Via Blackboard
Hvis du ikke afleverer eller ikke består

Hvis du ikke afleverer eller ikke består specialet, bruger du et eksamensforsøg og der fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder med yderligere arbejdsbelastning.

Uventet undervejs 
Bliver du ramt af personlig sygdom, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller andre usædvanlige forhold under specialet, kan du søge om lov til at afvige fra specialefristerne – dvs. at du søger om dispensation.

Brug for hjælp?
Du er velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til specialereglerne og dispensation.

                 Har du spørgsmål angående dit speciale?           

➤ Kontakt Studievejledningen på Humaniora.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies