Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

I din studieordning er det beskrevet, at målet med din uddannelse er, at du som cand.merc.int. opnår en række sproglige, kommunikative og samfundsfaglige kompetencer, der kvalificerer dig til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner. Eksempelvis vil du:

  • have kompetence til at identificere og udarbejde løsninger på sproglige, erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger på højt videnskabeligt niveau i internationalt orienterede private og offentlige virksomheder og organisationer
  • kunne indgå i virksomheden som en medarbejder der på et højt plan evner at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter samt kommunikations- og formidlingsopgaver, der opstår i tilknytning hertil.
  • med din viden om international erhvervsøkonomi, dine fremmedsproglige kundskaber og din særlige indsigt i dine fremmedsprogs kulturer kunne begå dig i en international kontekst og varetage job inden for områder som salg, marketing, personale, økonomi, management, medier og kommunikation.

Har du brug for hjælp til sætte ord på dine kompetencer?

➤ Kontakt Karrierevejledningen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies