Skip to main content

Udbudte kurser

Kurser udbudt i tidligere perioder

Kursuskoder

Alle kurser har en kursuskode, der refererer til kursets faglige niveau.

  • Bachelorkurser: 5xx-koder
  • Kandidatkurser: 8xx-koder
  • Efteruddannelseskurser: 1xx-koder
  • Ph.d.-kurser: 2xx-koder

Studiesekretærer

Biologisk Institut
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Studiesekretær Inger Rose Hansen

Sekretær Tina H. Pedersen (hvis det drejer sig om eksamen)

Træffetid: mandag-fredag kl. 9-13

Find instituttets studiesekretariat

Institut for Matematik og Datalogi

Studiesekretær Inge Huus

Træffetid: mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.30

Find instituttets studiesekretariat

Sundhedsvidenskabelige kurser

Sekretær for SU501 og SU502: Rigmor Jepsen

Sekretær for SU504, SU508, SU509 og SU513: Bodil Theilade

Sekretærer for SU510, SU511 og SU515: Inger Rose Hansen og Tina H. Pedersen

Sekretær for SU503, SU516, SU517,SU518, SU519, SU802, SU803, SU809 og SU810: Stine Carstensen