Skip to main content

Fagperspektiverende aktivitet

Din kandidatuddannelse indeholder en fagperspektiverende aktivitet, som ligger på 2. semester og har et omfang af 30 ECTS.

De 30 ECTS er i princippet valgfri, men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du redegør for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Den skriftlige refleksion giver dig mulighed for at reflektere over karriereperspektiver, og hvad din kandidatuddannelse kan bruges til. Derudover giver den dine undervisere og Studievejledningen på Naturvidenskab mulighed for at hjælpe og vejlede dig, hvis du har behov for det.

Refleksionen skal ses som vejledende og er derfor ikke bindende. Du kan forvente at modtage feedback på din refleksion.

Hent refleksionsskema

Herunder kan du se, hvilke muligheder du har under den fagperspektiverende aktivitet:

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen pr. 1. februar, starter du direkte med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de obligatoriske kurser på 2. semester. Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.