Didaktiker ved et tilfælde

Nadia Dyrberg Egemose

Hvad er din nuværende jobfunktion?

Jeg afholder pædagogiske og didaktiske kurser for universitetsundervisere og er involveret i projekter med henblik på forbedring af undervisningskvalitet, studiemiljø og fastholdelse. På grund af min baggrund i naturvidenskab har jeg en særlig rolle i forhold til tiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Hvordan arbejder du med dine kompetencer og faglighed fra din uddannelse?

Jeg bruger mit indgående kendskab til de naturvidenskabelige uddannelser som baggrundsviden om, hvordan undervisning typisk foregår, og hvilke udfordringer naturvidenskabelige studerende møder i deres studie. De kompetencer, jeg har taget med fra studiet, handler i høj grad om formidling – både mundtlig og skriftlig –  men også evnen til at overskue store mængder litteratur og vurdere, hvad der er væsentligt at bringe frem. Jeg havde valgfag i naturfagsformidling og skrev et didaktisk speciale, så allerede her begyndte jeg at spore mig ind på uddannelsesforskningen.

Hvordan bruger du evt. de erfaringer, du har fået i for eksempel laboratoriet fra studiet?

Laboratorieerfaring har primært tjent som baggrundsviden om laboratorieøvelser som undervisningsform. Jeg kan komme med kvalificerede bud på, hvordan effektiviteten øges i forhold til læring, fordi jeg selv har været igennem mange af øvelserne.

Hvilke kompetencer har du tilegnet dig efterfølgende i dit arbejdsliv?

Jeg tog en ph.d. i naturfagsdidaktik og universitetspædagogik, hvilket er mere humanistisk og samfundsfagligt, så der var nogle metodemæssige kompetencer, som jeg måtte tillære mig. Det gælder for eksempel udarbejdelse og analyse af spørgeskemaer. Formidlingsmæssigt skulle jeg også forholde mig til en ny måde. Både før og efter min ph.d. har jeg været ansat på Det Naturvidenskabelige Fakultet, her har jeg i høj grad fået indblik i universitetsuddannelser fra vinkler, som jeg ikke havde overvejet under min biomedicinuddannelse. Her har jeg også opøvet nogle meget generelle kompetencer omkring for eksempel kommunikation.

Hvordan har kompetencerne fra din uddannelse eller arbejdsliv hjulpet dig videre på din karrierevej?

Min nuværende stilling er både indholds- og interessemæssigt i naturlig forlængelse af min ph.d. og min efterfølgende stilling. Det er ret nyt for mig at beskæftige mig med andre uddannelser end de naturvidenskabelige, men ved netop at have fokus på de naturvidenskabelige studier, hvor jeg havde et forspring i kraft af indgående kendskab til undervisningsformen og de studerende, så har jeg kunnet udvikle de andre kompetencer, der i dag gør mig i stand til at arbejde med universitetspædagogik på tværs af alle fakulteter.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Jeg sidder en del ved computeren og forholder mig til mails, læser litteratur og skriver notater, rapporter og artikler. Jeg deltager også i møder – måske to om dagen. Møderne handler om alt muligt og er med alle typer medarbejdere på universitetet. Derudover holder jeg pædagogiske kurser og oplæg i diverse sammenhænge.

Beskriv en typisk arbejdsopgave.

En arbejdsopgave kunne være at give sparring på en underviser, der gerne vil udvikle sin undervisningspraksis. I forbindelse med det kunne jeg for eksempel observere vedkommendes undervisning og give feedback. Hvis underviseren afprøver nogle nye metoder, for eksempel et nyt digitalt læremiddel, så kan en del af opgaven også være at evaluere brugen af det: Hvordan reagerer de studerende på det? Og har det en effekt på læringen?

Hvad var den største udfordring for dig som nyuddannet? Og hvordan håndterede du den?

Min udfordring bestod i, at jeg sent i uddannelsen havde ændret retning mod formidling og undervisning. Det føltes som en helt ny verden, jeg orienterede mig imod – en verden hvor jeg ikke kendte mulighederne. Jeg lærte for eksempel først på et a-kasse-kursus, at der findes specialist- og generalistjobs, og at jeg nu i højere grad orienterede mig mod sidstnævnte.

Hvordan kan man som studerende målrette sin uddannelse? Hvad gjorde du?

Jeg tog alle mine valgfag på kandidaten som formidlingsfag. Jeg var også meget aktiv i UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, red.), som gav en masse netværk og muligheder inden for formidling. Kendskab til og erfaring med undervisning fik jeg gennem studiejobs som instruktor, underviser på et gymnasie og studentermedhjælper på fakultetssekretariatet.

Hvad ville du gerne selv have vidst som studerende?

At tilfældigheder spiller meget ind på, hvor man ender, og hvilke muligheder man får. Det gælder om opsøge det, man gerne vil, tilkendegive interessen og så vente på, at muligheden opstår.

Hvad vil du anbefale studerende at gøre for at lette overgangen til jobmarkedet?

Relevante studiejobs og frivilligt arbejde betød meget for, at jeg kom til samtaler, og til de samtaler, jeg var til, var arbejdsgiverne nærmest kun interesserede i at høre om mine erfaringer herfra. Vær også strategisk med at opsøge dem, der kan give adgang til de jobs, du ønsker, og lad dem vide, at du findes.