Projektkontrakter

Projekttype Læs om reglerne  Blanket til projektkontrakt
Individuel studieaktivitet Om individuelle studieaktiviteter Blanket til individuel studieaktivitet
Virksomhedsprojekt Om virksomhedsprojekter Blanket til virksomhedsprojekt
Speciale Om specialet Blanketter vedr. speciale
Projektændringer Se nedenfor Blanket til projektændringer

Projektændringer

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du er blevet forsinket på grund af usædvanlige forhold. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen.

Søg nu