Skip to main content

Tilmelding til kurser

Du skal selv tilmelde dig undervisning. Det gør du i Studenterselvbetjeningen:

 • 20.-30. maj til de fag/kurser, som du skal have i efterårssemestret.
 • 20.-30. november til de fag/kurser, som du skal have i forårssemestret.

Du får en besked på din studentermail, når vi nærmer os tilmeldingsperioden.

Når du har tilmeldt dig et fag/kursus i forbindelse med undervisningstilmeldingen, er du også automatisk tilmeldt den kommende eksamen i faget/kurset.

Læs mere om eksamen

Når du har tilmeldt dig et fag/kursus, kan du ikke melde dig fra – heller ikke selvom du har tilmeldt dig mere end de anbefalede 30 ECTS pr. semester.

I forhold til valgfag er reglerne anderledes. Du har nemlig  mulighed for at skifte valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. Hvis du ønsker at skifte valgfag, skal du skrive Uddannelsesjura & Registratur via kontaktformularen SPOC.

Du skal som udgangspunkt tilmelde dig de fag/kurser, som er placeret på det kommende semester i dit studieforløb.

Bemærk dog, at du skal følge den nyeste udgave af alle kurser, medmindre der er fastsat andre bestemmelser. Ændringerne vil fremgå af den nyeste udgave af kursusbeskrivelsen.

Hvis du er blevet forsinket i din uddannelse, for eksempel hvis du mangler at bestå eksamener fra tidligere semestre, kan det være meningsfuldt, at du tilmelder dig fagene/kurserne i en anden rækkefølge end den, vi normalt anbefaler –  dvs. at du laver en alternativ studieplan.

Hvis du afviger fra det anbefalede studieforløb, skal du være opmærksom på følgende:

 • Faglig progression: Undersøg, om der er en faglig progression på uddannelsen, som vil være god at tage højde for. Tjek også, om der er nogen indgangskrav på de kurser, du har tænkt dig at følge i det kommende semester.
 • Hvornår udbydes faget/kurset?: Se oversigten over udbudte fag/kurser for at tjekke, om faget/kurset udbydes i forårs- eller efterårssemesteret, og dermed hvornår du kan følge det.
 • Følge undervisning eller kun gå til eksamen?: Mangler du en eksamen fra et tidligere semester? Du bestemmer selv, om du vil følge undervisningen igen eller kun gå til eksamen. Hvis du har dumpet en eksamen, kan det være en god idé at følge undervisningen igen. Vær dog opmærksom på, at undervisningen i det fag/kursus, du er dumpet, kan falde sammen med undervisningen i dine nye fag/kurser. Så prioritér med omhu, hvilken undervisning der er vigtigst.
 • Pensum  og eksamensform kan ændre sig: Du vil blive eksamineret i henhold til den nyeste kursusbeskrivelse, herunder pensum og eksamensform.
 • Studieaktivitetskrav og gennemførselstid: Når du følger en alternativ studieplan, skal du stadig sørge for, at du lever op til kravene om studieaktivitet og gennemførselstid.

Hvis der opstår noget uventet som betyder, at du har brug for at blive afmeldt fag/kurser og eksamener, som du allerede er tilmeldt, skal du søge dispensation.

Enkelte valgfag, der udbydes af Det Naturvidenskabelige Fakultet, har deltagerbegrænsning.

Procedure for kurser med venteliste

Du skal have tilmeldt dig kurset rettidigt for at komme i betragtning.

Bemærk, at du desuden skal opfylde eventuelle indgangskrav.

Vi vurderer alle rettidigt tilmeldte studerende efter nedenstående prioriterede kriterier, når vi tildeler pladser:

 1. De studerende, der har bestået flest ECTS på kandidatuddannelsen, har første prioritet
 2. Studerende, der er betinget optaget på kandidatuddannelsen, har anden prioritet
 3. Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser), har tredje prioritet
 4. Øvrige bachelorstuderende har fjerde prioritet

Hvis der er flere studerende i gruppe 1 til 4, der har bestået lige mange studerende, trækkes der lod.

For ph.d.-kurser har ph.d.-studerende til enhver tid førsteprioritet til kurset.

Du får besked fra fakultetet, hvis du ikke får plads på på kurset, men kommer på venteliste.

For at beholde din plads på et kursus med venteliste, skal du møde personligt op til kursets første undervisningstime, eller på anden måde give underviseren besked om, at du ønsker at beholde din plads på kurset. Dette gælder også hvis du er syg.

Hvis du udebliver fra første undervisningstime uden at give underviseren besked på forhånd, mister du din plads på kurset.

Hvis du ikke har fået plads på et kursus pga. pladsmangel, bør du møde op til første undervisningstime alligevel. 

Hvis studerende med plads på kurset udebliver fra første undervisningstime, mister de deres pladser på kurset. Studerende på venteliste vil herefter få tildelt eventuelle ledige pladser i den rækkefølge, de står på ventelisten. Kun studerende, der møder personligt op til første undervisningstime, kan komme i betragtning til at få en plads på kurset.

Når undervisningen starter, er ventelisten annulleret.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 18.12.2018