Skip to main content

Studieaktivitetskrav og gennemførselstid

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens gennemførselstid handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.

Studieaktivitet

  1. Du skal bestå mindst 45 ECTS hvert studieår for at være indskrevet som studerende på SDU. Læs mere om, hvordan kravet om studieaktivitet skal forstås.
  2. Derudover gælder der et supplerende studieaktivitetskrav på alle naturvidenskabelige uddannelser: Du skal bestå mindst én prøve hvert år. Hvis du ikke består mindst én prøve i en sammenhængende periode på 12 måneder, bliver du udmeldt.

Gennemførselstid

Du må maksimalt bruge bruge seks måneder år ud over normeret tid på at gennemføre din uddannelse.

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for den maksimale gennemførselstid, kan du søge om dispensation til at fortsætte på uddannelsen.

Læs mere om dispensation og usædvanlige forhold

Hvem kan hjælpe mig?

Hvis du er blevet forsinket undervejs og ikke kan leve op til kravene om studieaktivitet og gennemførselstid, kan du kontakte Studievejledningen på Naturvidenskab.

 

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 15.09.2017