Skip to main content

Udlandsophold

Studerende på udlandsophold. Foto: Chelsea Marie Hicks.

Der er mange gode grunde til at tage en del af sin uddannelse i udlandet. Du bliver udfordret både fagligt og personligt, du kan specialisere dig i interessante fagområder, og arbejdsgivere vægter ofte udlandsophold som en vigtig kvalifikation i jobansøgninger.

Læs mere om, hvorfor udlandsophold kan være en god idé

Som biologistuderende har du mulighed for at tage mange forskellige steder hen. Her er et udpluk af de udvekslingspartnere, som udbyder relevante kurser:

Universitet i det nordlige Portugal med fokus på økologi og miljøbiologi på kandidatniveau.

Læs mere

Universitet i det nordlige Tyskland, en times togtur fra Hamburg. Udbyder engelsksprogede kurser på kandidatniveau inden for marinbiologi, økologi og tropisk akvatisk økologi.

Læs mere

Universitet i det nordlige Tyskland, en halv times togtur fra Bremen. Tilbyder et udvekslingsprogram på kandidatniveau med fokus på økosystemet i Vadehavet.

Læs mere

Beliggende i det nordlige Sverige ud til Den Botniske Bugt. Udbyder både engelsk- og svensksprogede kurser inden for økologi, miljøbiologi og plantebiologi.

Læs mere

Hollandsk universitet beliggende midt i Holland, som tilbyder engelsksprogede kurser inden for bl.a. økologi, marinebiologi og adfærdsbiologi.

Læs mere

Verdens nordligste universitet, beliggende 350 km nord for den nordlige polarcirklen. Udbyder både norsk- og engelsksprogede kurser på bachelor- og kandidatniveau inden for bl.a. arktisk biologi, økologi og fiskebiologi. 

Læs mere

Stort svensk universitet med både svensk- og engelsksprogede kurser på bachelor- og kandidatniveau inden for bl.a. økologi, plantebiologi og ornitologi.

Læs mere

Tre timer i tog fra Odense, og du befinder dig i Tysklands næststørste by. Her kan du tage kurser inden for marine økosystemer, molekylær plantebiologi og fiskeristudier.

Læs mere

Universitet i det nordøstlige Australien, som udbyder kurser inden for marinbiologi og tropisk biologi.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om udlandsophold

Hvis du er på et-fagligt forløb, dvs. ikke har et tilvalg eller sidefag, er det mest oplagt at tage af sted på 2. semester af kandidatuddannelsen, hvor du har 30 valgfrie ECTS. Det kan også lade sig gøre at rejse ud på andre tidspunker; dette kræver dog lidt mere planlægning, da der ofte er en del obligatoriske kurser, du skal tage hensyn til.

Hvis du er på et to-fagligt forløb (centralt fag + sidefag), anbefaler vi, at du placerer dit udlandsophold i samråd med Studievejledningen, da der også her er en del obligatoriske kurser.

Udvekslingsophold gennem SDU

Hvis du vil have en plads gennem en af SDU´s samarbejdspartnere, skal du søge om en nominering gennem SDU International. Du skal være ude i god tid – start gerne med at undersøge mulighederne op til 1  ½ år, før du skal af sted.

Ansøgningsfrister for udvekslingspladser via SDU
Læs mere om udvekslingsophold i Europa
Læs mere om udvekslingsophold uden for Europa

Selvarrangeret udlandsophold

Fordelen ved et selvarrangeret ophold er, at du ikke er begrænset til SDU's aktuelle samarbejdsaftaler.

Ulempen er, at du selv skal sørge for al kontakt til det udenlandske universitet, herunder ansøgning og indskrivning. Derudover skal du selv betale evt. studieafgift (tuition fee) til værtsuniversitetet. Hvis du modtager SU, kan du dog søge et udlandsstipendium til at dække (noget af) studieafgiften.

Husk at undersøge ansøgningsfrister i god tid - andre universiteter kan have andre frister end SDU.

Det er en god idé at starte planlægningen i god tid. Hvis du vil uden for Europa, skal du gå i gang med at planlægge opholdet senest et år i forvejen. Vi anbefaler dog, at du går i gang allerede 1  ½ år før du skal af sted. >Hvis du vil blive i Europa, kan du nøjes med et halvt års planlægningstid, men vi anbefaler, at du går i gang allerede et år i forvejen.

Læs mere om selvarrangerede udlandsophold

Der er flere forskellige ting, du skal have styr på, inden du tager afsted.

Først og fremmest skal du finde nogle relevante kurser, som studienævnet kan forhåndsgodkende.

Du skal også ansøge om en udvekslingsplads på det fremmede universitet, så du kan blive indskrevet, blive tilmeldt kurser og gå til eksamen.

Derudover skal du finde et sted at bo – det hjælper det fremmede universitet som regel med – og sørge for rejse, forsikring, eventuelle vaccinationer, søge legater og andre praktiske ting, inden du tager af sted.

Du kan godt lave et forskningsprojekt eller dit speciale i udlandet.

Den letteste måde at gøre det på er at finde en forskningsgruppe eller et laboratorie  i udlandet, som vil have dig som gæst, og så tilmelde dig projektet på SDU med en hovedvejleder fra dit institut. Derefter beskriver du i projektbeskrivelsen, at du gennemfører dele af eller hele projektet i udlandet.

Når projektbeskrivelsen er godkendt, kan du søge SDU’s internationaliseringsfond om penge til et selvarrangeret ophold, og så kan du tage af sted.

Som alternativ til et udvekslingsophold på et udenlandsk universitet kan du vælge at bruge dit udlandsophold på at få din faglighed i spil på en mere praktisk måde gennem et virksomhedsprojekt

Et virksomhedsprojekt i en udenlandsk virksomhed eller organisation giver dig unikke erfaringer, en skarpere international profil, og et personligt og fagligt netværk, som du kan få stor glæde af i fremtiden.

Hvis du ønsker at lave et virksomhedsprojekt i udlandet, er der nogle praktiske forhold, du skal være opmærksom på:

1. Start med at finde ud af, hvilke udvekslingspladser du er interesseret i. Spørg eventuelt en underviser, Studievejledningen på Naturvidenskab eller SDU International om råd.

2. Undersøg, om det udenlandske universitet har kurser, der er relevante for din uddannelse, på et sprog du behersker. Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde rundt på universiteternes websider, og at de oplysninger, du leder efter, nogle gange slet ikke er offentligt tilgængelige.

3. Søg om en udvekslingsplads via ansøgningssystemet. Du kan søge lige så mange pladser, du vil – husk at prioritere dem i forhold til dine ønsker. For hver plads, du søger, skal du angive, hvilke kurser du gerne vil følge, hvis du får pladsen. Dette er kun en foreløbig plan, og du er ikke bundet af, hvad du angiver.

4. Når du har fået en udvekslingsplads, skal du søge om forhåndsgodkendelse af merit for dine kurser. Husk at medsende kursusbeskrivelser, og angiv, hvordan kurserne skal indgå i dit studieforløb.

5. Når dine kurser er blevet forhåndsgodkendt, skal du søge ind på det udenlandske universitet som udvekslingsstuderende.

Økonomien skal ikke forhindre dig i at tage på udlandsophold. Derfor findes der mange forskellige legater, du kan søge.

Der findes brede legater, som ikke er bundet til bestemte fagområder eller geografi. Der findes også legater, der er målrettet bestemte studieretninger og uddannelser eller studerende fra bestemte geografiske områder.

Der er forskellige ansøgningsprocesser, men alle legater har én ting tilfælles: Det er vigtigt, at du laver et realistisk budget for dit udlandsophold.

Læs mere om legater og stipendier

Ansøgningsskema

Du skal udfylde din ansøgning om udveksling online.

Søg nu

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 01.04.2019