Skip to main content

Specialisering i Økotoksikologi og kemisk regulering

Vi udfører tværfaglig forskning (biologi, molekylærbiologi og kemi), som er tæt koblet til behovene i samfundet. I over 15 år har vi samarbejdet med Miljøstyrelsen og OECD om at udvikle internationale testsystemer til at detektere hormonforstyrrende effekter af kemikalier i model-organismer, og for nyligt er vi begyndt at forske i invasive arter i ballastvand.

Økotoksikologi-gruppen på SDU tilbyder den mest omfattende uddannelse inden for økotoksikologi i Danmark.

Anbefalede valgfag/projekter

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udvekslingsophold i udlandet

Læs mere om udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekt

 • Miljøstyrelsen
 • Kommunale miljøforvaltninger
 • Forsyningsselskaber
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Andre private virksomheder

Læs mere om virksomhedsprojekter

Eksempler på jobmuligheder

 • Nationale og europæiske tilsynsmyndigheder inden for miljøområdet
 • Kommunale natur- og miljøforvaltninger
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Forsyningsselskaber
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Medicinalvirksomheder
 • Producenter af laboratorieudstyr
 • Andre private virksomheder
 • Gymnasier
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner

Læs mere om biologers jobmuligheder

Kontaktpersoner