Skip to main content

Specialisering i Økotoksikologi og kemisk regulering

Økotoksikologi-gruppen på SDU tilbyder den mest omfattende uddannelse inden for økotoksikologi i Danmark. Gruppen udfører tværfaglig forskning inden for biologi, molekylærbiologi og kemi, som er tæt koblet til behovene i samfundet.

I over 15 år har forskningsgruppen samarbejdet med Miljøstyrelsen og OECD om at udvikle internationale testsystemer til at detektere hormonforstyrrende effekter af kemikalier i model-organismer, og for nyligt er gruppen begyndt at forske i invasive arter i ballastvand.

Anbefalede valgfag og projekter

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udvekslingsophold i udlandet

Læs mere om udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekt

 • Miljøstyrelsen
 • Kommunale miljøforvaltninger
 • Forsyningsselskaber
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Andre private virksomheder

Læs mere om virksomhedsprojekter

Eksempler på jobmuligheder

 • Nationale og europæiske tilsynsmyndigheder inden for miljøområdet
 • Kommunale natur- og miljøforvaltninger
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Forsyningsselskaber
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Medicinalvirksomheder
 • Producenter af laboratorieudstyr
 • Andre private virksomheder
 • Gymnasier
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner

Læs mere om biologers jobmuligheder

Kontaktpersoner


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021