Skip to main content

Specialisering i Naturbeskyttelse og biodemografi

Studier i populationsbiologi fokuserer ofte på populationsstørrelse og -struktur, og menneskets indflydelse på disse, ved udnyttelse, forurening og klimaforandringer. Der er derfor en klar sammenhæng mellem populationsbiologi og naturbeskyttelse (for eksempel analyse of populationers levedygtighed og i forvaltning af naturen). Denne specialisering har fokus på både national og international natur og dækker både teori og praksis.

Anbefalede valgfag/projekter

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udvekslingsophold i udlandet

Læs mere om udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekter

  • kommunale miljø- og naturforvaltninger
  • miljøbeskyttelsesorganisationer
  • konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
  • andre private virksomheder

Læs mere om virksomhedsprojekter

Eksempler på jobmuligheder

  • kommunale miljø- og naturforvaltninger
  • miljøbeskyttelsesorganisationer
  • konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
  • andre private virksomheder
  • universiteter og øvrige forskningsinstitutioner

Læs mere om biologers jobmuligheder

Kontaktpersoner