Specialiseringer

Hver specialisering består af nogle kurser og projekter, som vi anbefaler, at du vælger, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende fagområde. Så vidt muligt tilstræber vi, at kurserne ikke overlapper skemamæssigt, hvis du følger det anbefalede studieforløb på normeret tid.

Alle specialiseringer giver faglige kvalifikationer til at undervise i Biologi på gymnasiale uddannelser i Danmark.