Skip to main content

Virksomhedsprojekt hos Geopark Det Sydfynske Øhav

Om Geopark Det Sydfynske Øhav

Geopark Det Sydfynske Øhav er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling og drift af en geopark, med ambition om at blive udnævnt som UNESCO Global Geopark inden for 3-5 år.

Organisationen er ejet af de fire sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, og tager afsæt i det fælleskommunale selskab Naturturisme I/S, der er kendt for sine 15 års arbejde med udvikling af friluftsturismen på Sydfyn og øerne.

Sekretariatet, som du bliver en del af under virksomhedsprojektet, består af en sekretariatschef og tre fastansatte projektledere, heraf to akademikere – en geolog og en forstkandidat – der begge har en ph.d.-grad. Ud over de faste projektledere er der 1-2 projektansatte konsulenter og en studentermedhjælper.

Du bliver tilknyttet en vejleder og refererer i det daglige til sekretariatschefen.

Læs mere om Geopark Det Sydfynske Øhav på www.naturturisme.dk.

Læs mere om UNESCO Global Geoparks på www.unesco.org.

Projektbeskrivelse

Projektmulighederne er alsidige og kan være inden for formidling, klima, vand, miljø, geobotanik etc. Det konkrete projekt aftales nærmere, men vi er åbne for forslag og imødeser meget gerne projektforslag.

Herudover kommer du under virksomhedsprojektet til at indgå i løsningen af forskellige relevante opgaver inden for planlægning, udvikling og drift af en UNESCO Global Geopark i tæt samarbejde med de fire sydfynske samarbejdskommuner.

Projektets omfang er 30 ECTS (fuld tid), hvis du laver dit virksomhedsprojekt i efterårssemestret, og 15 ECTS (deltid), hvis du laver dit virksomhedsprojekt i forårssemestret.

Problematikker fra virksomhedsprojektet kan eventuelt videreføres i et specialesamarbejde.

Praktiske oplysninger

Det primære arbejdssted vil være geoparkens sekretariat i Svendborg.

Transportomkostninger dækkes efter nærmere aftale.

Kontaktperson

Søren Lisby
Projektleder
Mobil: 2447 3731
E-mail: soren.lisby@svendborg.dk

Adresse

Geopark Det Sydfynske Øhav
Frederiksgade 12, stuen
5700 Svendborg

Sidst opdateret: 15.03.2021