Skip to main content

Individuelle studieaktiviteter

Du kan vælge at lave en ISA, hvor der er valgfrie ECTS i din uddannelse. Det kan blandt andet være en idé at lave en ISA, hvis du gerne vil arbejde med et fagligt emne, der ikke udbydes et kursus i; hvis der er et specifikt projekt, du gerne vil fordybe dig i; eller hvis du bare gerne vil prøve kræfter med projektarbejde som arbejdsform.

Hvis du er på et to-fagligt studieforløb, er en ISA især relevant for dig, hvis du ikke sigter mod at arbejde som gymnasielærer, og derfor ikke vil bruge de valgfrie ECTS til didaktiske kurser og gymnasiepraktik.

En ISA kan have et omfang af 5, 10 eller 15 ECTS. Du kan finde kursusbeskrivelserne for de forskellige ISA’er under udbudte kurser. I kursusbeskrivelsen finder du information om om afleveringsfrister, censur, evaluering, kontrakt etc.

Inden du kontakter en potentiel projektvejleder, skal du selv have gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil arbejde med under en ISA. Vil du udarbejde et eksperiment projekt og behandle data i en rapport? Eller vil du hellere arbejde med et rent teoretisk projekt? Og hvad vil du gerne undersøge? Når du finder en vejleder, så laver I en endelig aftale for projektet.

En ISA kan også laves i samarbejde med en ekstern part eller med en ekstern vejleder tilkoblet. Din hovedvejleder skal dog være fra dit eget institut.

Husk at læse kursusbeskrivelsen grundigt, inden du tilmelder dig en ISA, da ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Sørg også for at have en aftale med en projektvejleder fra dit institut, inden du tilmelder dig gennem selvbetjeningen i kursustilmeldingsperioden, som er 20.-30. maj, hvis du ønsker at lave projektet i efterårssemestret, og 20.-30. november, hvis du ønsker at lave projektet i forårssemestret.

Projektkontrakt

Hurtigst muligt efter du har tilmeldt dig - og senest en uge efter semesterstart - skal du søge om godkendelse af din ISA ved at udfylde og indsende en digital projektkontrakt med tilhørende projektbeskrivelse, som du udarbejder i samarbejde med din vejleder.

Særligt for ISA’er på 2 ½ ECTS

Hvis du ønsker at lave en ISA på 2 ½ ECTS, findes der ikke en digital projektkontrakt til dette. Kontakt i stedet Studievejledningen på Naturvidenskab for at få udleveret en blanket.

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til Det Naturvidenskabelige Studienævn på natstudienaevn@sdu.dk.

Ændringer af projektet

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du er blevet forsinket på grund af usædvanlige forhold, sygdom, dødsfald i din nærmeste familie eller anden force majeure. Forlængelse af tidsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din vejleder, før du sender din ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 08.11.2018