Individuelle studieaktiviteter

Du kan vælge at lave en ISA, hvor der er valgfrie ECTS i din uddannelse. Det kan blandt andet være en idé at lave en ISA, hvis du gerne vil arbejde med et fagligt emne, der ikke udbydes et kursus i; hvis der er et specifikt projekt, du gerne vil fordybe dig i; eller hvis du bare gerne vil prøve kræfter med projektarbejde som arbejdsform.

Hvis du er på et to-fagligt studieforløb, er en ISA især relevant for dig, hvis du ikke sigter mod at arbejde som gymnasielærer, og derfor ikke vil bruge de valgfrie ECTS til didaktiske kurser og gymnasiepraktik.

En ISA kan have et omfang af 5, 10 eller 15 ECTS. Du kan finde kursusbeskrivelsen for de forskellige ISA’er under udbudte kurser. I kursusbeskrivelsen finder du information om om afleveringsfrister, censur, evaluering, kontrakt etc.

Inden du kontakter en potentiel projektvejleder, skal du selv have gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil arbejde med under en ISA. Vil du udarbejde et eksperiment projekt og behandle data i en rapport? Eller vil du hellere arbejde med et rent teoretisk projekt? Og hvad vil du gerne undersøge? Når du finder en vejleder, så laver I en endelig aftale for projektet.

En ISA kan også laves i samarbejde med en ekstern part, på et andet universitet eller med en ekstern vejleder tilkoblet. Din interne hovedvejleder skal dog være fra dit eget institut.

Hvis du vil lave et projekt i samarbejde med en virksomhed, så overvej dog, om det er mere relevant, at lave et virksomhedsprojekt som en del af din kandidatuddannelse. Forskellen er blandt andet, at et virksomhedsprojekt kan fylde helt op til 30 ECTS.

Husk at læse kursusbeskrivelsen grundigt, inden du tilmelder dig en ISA, da ECTS-vægtning og evalueringsformer er forskellige. Sørg også for at have en aftale med en projektvejleder fra dit institut, inden du tilmelder dig gennem selvbetjeningen i kursustilmeldingsperioden, som er 20.-30. maj, hvis du ønsker at lave projektet i efterårssemestret, og 20.-30. november, hvis du ønsker at lave projektet i forårssemestret.

Projektkontrakt

Hurtigst muligt efter du har tilmeldt dig - og senest en uge efter semesterstart - skal du søge om godkendelse af din ISA ved at udfylde og indsende en projektkontrakt.

Særligt for ISA’er på 2 ½ ECTS

Hvis du ønsker at lave en ISA på 2 ½ ECTS, findes der ikke en digital projektkontrakt til dette. Kontakt i stedet Studievejledningen på Naturvidenskab for at få udleveret en blanket.

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den til Det Naturvidenskabelige Studienævn på natstudienaevn@sdu.dk.