Skip to main content

Valgfrihed

Dine valgmuligheder på din kandidatuddannelse afhænger af dit studieforløb:

Et-fagligt studieforløb

Det et-faglige studieforløb indeholder en fagperspektiverende aktivitet, som ligger på 2. semester og har et omfang af 30 ECTS.

De 30 ECTS er i princippet valgfri, men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du redegør for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Den skriftlige refleksion giver dig mulighed for at reflektere over karriereperspektiver, og hvad din kandidatuddannelse  kan bruges til. Derudover giver den dine undervisere og Studievejledningen på Naturvidenskab mulighed for at hjælpe og vejlede dig, hvis du har behov for det.

Refleksionen skal ses som vejledende og er derfor ikke bindende. Du kan forvente at modtage feedback på din refleksion.

Herunder kan du se, hvilke muligheder du har under den fagperspektiverende aktivitet:

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen pr. 1. februar, starter du direkte med den fagperspektiverende aktivitetog følger herefter de obligatoriske kurser på 2. semester. Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

To-fagligt studieforløb

To-faglige studieforløb indeholder ikke lige så mange valgfrie elementer som et-faglige forløb.

Afhængigt af din fagkombination kan du dog tage en valgfri gymnasiepraktik (10 ECTS) på enten 1., 2. eller 3. semester af kandidatuddannelsen.

Bemærk, at gymnasiepraktik er en obligatorisk del af sidefaget, hvis du har kombineret dit naturvidenskabelige centralfag med et humanistisk sidefag eller sidefag i Psykologi.

Hent refleksionsskema

Download nu

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 02.07.2020