Skip to main content

Speciale på tre semestre

Hvis du ønsker at skrive dit speciale over tre semester, skal du overveje, om du har tilstrækkelig faglig viden til at gå i gang med dit speciale et semester tidligere end normalt.

Derudover skal du opfylde kravene til studieaktivitet og gennemførselstid.

Administrativ registrering

Rent administrativt kan et speciale, der udarbejdes over tre semestre, kun registreres med 20 ECTS pr. semester. For at sikre at specialet afslutter uddannelsen, må du kun mangle specialet, når du når til 4. semester (dvs. 20 ECTS).

Derfor skal du på 2. og 3. semester samlet set bestå  30 ECTS ud over specialet. Den præcise fordeling planlægger du selv i samråd med din vejleder eller en studievejleder.

Faktisk arbejdsbelastning

I praksis er det imidlertid tanken, at arbejdsbelastningen jævnes ud, så den samlet set svarer til 30 ECTS pr. semester.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 28.08.2017