Skip to main content

Din karriere og valg undervejs

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

Beskæftigelsesområder

Som færdiguddannet biolog kan du finde beskæftigelse inden for en lang række områder, for eksempel natur- og videnskabsformidling, natur- og miljøforvaltning, undervisning og forskning. Der er stor efterspørgsel på biologer, og arbejdsløsheden er lav.

Eksempler på jobtitler:

 • akademisk medarbejder inden for grundvandsbeskyttelse
 • fiskeritekniker
 • jordbrugsteknolog
 • kommunikationsmedarbejder i zoologisk have eller nationalpark
 • miljøkonsulent i industrivirksomhed
 • miljøsagsbehandler
 • natur- og friluftsvejleder
 • udstillings- og formidlingsansvarlig på naturhistorisk museum
 • energivejleder

Undervisning

Hvis du kombinerer Biologi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, får du undervisningskompetence i begge fag på gymnasieniveau.

Som biolog kan du også blive underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Forskning

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universiteter og i andre offentlige og private forskningsinstitutioner.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 12.06.2019