Skip to main content

Ansøgninger og blanketter

Hvis det ikke går som forventet...

Hvis du ikke har mulighed for at leve op til de regler, som gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation.

Har du behov for at søge om merit?

Hvis du vil til udlandet, tage fag/kurser på andre danske universiteter eller fag/kurser på SDU, som ikke indgår i din studieordning eller læseplan, skal du søge om merit. Det kan også være, at du tidligere har læst på en anden uddannelse.

Andre situationer, hvor du kan få brug for at skulle søge...

Der kan også være en række andre situationer, hvor du får brug for at skulle sende en ansøgning til universitetet. Vi har samlet de mest anvendte ansøgningsskemaer og blanketter, som du kan få brug for undervejs i studiet.

Sagsbehandlingstid 

Når du sender en ansøgning til dit studienævn, kan der gå op til otte uger, før din ansøgning bliver behandlet. Når din ansøgning er behandlet i studienævnet, modtager du en afgørelse på din studentmail.

Du kan blive bedt om at eftersende yderligere dokumentation eller en uddybet begrundelse, hvis studienævnet har brug for flere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Se også

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 27.06.2019