Skip to main content

Semesterevalueringer

Hensigten er, at fokusere og optimere på semesteret som en samlet pædagogisk helhed med udgangspunkt i Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser (DSMI).

Evalueringerne af 1 – 4. semester foregår gennem:

  • En kvantitativ evaluering (spørgeskema). Formålet er, at få belyst læringsmiljøet og sammenhængen på semesteret samt at danne udgangspunkt for den efterfølgende kvalitative (mundtlige) evaluering. Se resultaterne fra semesterevalueringerne her.
  • En opfølgende kvalitativ (mundtlig) slutevaluering mellem semesterkoordinatoren og de studerende på semesteret.

De samlede resultater fra fakultetets semesterevalueringer drøftes dels i ingeniøruddannelsernes studienævn og i de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; dels ved det årlige statusmøde mellem uddannelses- og fakultetsledelsen.

Du kan læse mere om Det Tekniske Fakultets koncept for semesterevalueringer her.