Kandidatintroduktionsundersøgelser

Fra år 2017 er der gennemført en kandidatintroduktionsundersøgelse, som udsendes til samtlige nye kandidatstuderende. Undersøgelsen gennemføres ved slutningen af første semester, og har til formål at undersøge, om de studerende er kommet godt i gang på deres nye uddannelse i bredeste forstand, herunder fagligt, socialt og studieteknisk.

Resultaterne fra undersøgelsen drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets og fakultetets ledelse. Derudover indgår undersøgelsen i planlægningen af kommende års kandidatintroduktion.

Du kan se fakultets- samt uddannelsesspecifikke rapporter nedenfor.

Kandidatintroduktionsundersøgelser samlet og fordelt på uddannelser

Kandidatintroduktionsundersøgelser 2019
Kandidatintrodtuktionsundersøgelser 2018

Civilingeniør (kandidat)

Kandidatintroduktionsundersøgelser 2017

Civilingeniør (kandidat)