Skip to main content

Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

Det Tekniske Fakultet indsamler systematisk og løbende en række informationer om ingeniøruddannelserne gennem studenterrettede undersøgelser, vurderinger af ingeniøruddannelserne i relation til SDU’s kvalitetpolitik, nøgletal og øvrig studiestatistik samt dialog i diverse fora.

Klik på billedet for at se en større version.

Al denne viden behandles i hver ingeniøruddannelses Uddannelsesudvalg ud fra et årshjul og opsummeres årligt i en uddannelsesberetning, der drøftes på et statusmøde. Årshjulet kan ses her

Studienævnet forholder sig systematisk til viden på aggregeret niveau for ingeniøruddannelserne samlet og kan endvidere fokusere på enkelte uddannelser efter behov.