Skip to main content

Det Tekniske Fakultets Kvalitetsorganisation

Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet udgår for ingeniøruddannelserne dels fra det fælles studienævn og de derunder liggende uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; dels fra de to-årlige processer med uddannelsesberetning og statusmøder. Arbejdet koordineres dels af fakultetets kvalitetskoordinator samt fakultetets team for uddannelsesudvikling og studiestatistik; dels gennem TEK-KVAL foraet, hvor uddannelser og fakultet koordiner, drøfter og udvikler ingeniøruddannelsernes arbejde med uddannelsesudvikling- og kvalitet.

Studerende indgår i arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet primært gennem de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg; sekundær i ingeniøruddannelsernes fælles studienævn.

Læs mere om og se referater fra studienævnet
For mere information om arbejdet i de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg kontakt da uddannelsesns uddannelsesadministrator

Læs mere om TEK KVAL foraet.