Skip to main content

Sådan arbejder vi med uddannelsesudvikling og -kvalitet på Det Tekniske Fakultet

Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på Det Tekniske Fakultet skal:
  • Foregå nært på uddannelserne og de studerende og skabe tillid og gennemskuelighed.
  • Sikre relevante, opdateret og rettidig ledelsesinformation (herunder studiestatistik) til alle beslutningstagende niveauer ved og omkring ingeniøruddannelserne.
  • Sikre at ingeniøruddannelserne lever op til SDU’s kvalitetspolitik for uddannelser.

Tilvejebringelsen af relevant viden om ingeniøruddannelserne sker løbende gennem dialog, studenter- og aftagerrettede undersøgelser og møder samt en løbende monitorering og analysering af studiestatistik samt øvrigt relevant statistisk materiale, herunder ledighedstal.

I overensstemmelse med SDU’s kvalitetssystem opsummeres al viden omkring en uddannelse i en uddannelsesberetning, der danner grundlag for et statusmøde mellem relevante ledelseslag omkring en uddannelse.

 
Uddannelseskvalitet

Læs mere om arbjedet med uddannelseskvalitet på det Tekniske Fakultet.

Læs mere

Kontakt

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fakultetets kvalitetskoordinator, specialkonsulent Per Æbelø Mail: pabelo@tek.sdu.dk Telefon: 20498717