Menu

Dansk praktik - sådan gør du

Du skal selv sætte arbejdet med at finde en praktikplads i gang. Både før, under og efter dit praktikophold er der mange praktiske detaljer og frister, du skal være opmærksom på. Læs derfor denne side grundigt - brug den som en orientering om, hvor du kan finde links til relevante dokumenter, og som en tjekliste, hvor du kan strege de punkter over, du har fuldført.

Ligesom alt andet stof på internettet opdateres også denne side. Hvis du derfor printer denne side ud som tjekliste, skal du af og til undersøge, om der er opdateringer på selve hjemmesiden.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du, ud over at kontakte de praktikansvarlige, også læse Det Tekniske Fakultets Praktikkoncept.

Før praktikopholdet

Orienteringsmøde om praktik
I starten af dit 5. semester holder Det Tekniske Fakultet et orienteringsmøde med information om ingeniørpraktik. Det forventes, at alle studerende deltager i dette møde. Tidspunktet annonceres på Blackboard ca. 1 måned før.

At finde en praktikplads
Det er som nævnt dig selv, der skal finde en praktikplads, og du skal derfor nu undersøge de forskellige praktikmuligheder. Nogle virksomheder opslår "stillinger", som alle kommende praktikanter kan søge. Du kan også selv kontakte en virksomhed, som du er interesseret i. Når du har fundet en eller flere virksomheder, skriver du selv en eller flere ansøgninger og sender sammen med dit CV til den eller de virksomheder, du er interesseret i. På Blackboard (i den gruppe du er tilmeldt) findes en liste over de virksomheder, som enten har eller har haft ingeniørstuderende fra TEK i praktik. Brug denne liste som inspiration til at finde frem til nogle relevante virksomheder. Du skal melde dig til praktik via STADS selvbetjening. Hvis du læser i Sønderborg, skal du kontakte Bente Olsen for at sikre dig at du er registreret som praktikpladssøgende: beo@mci.sdu.dk

Løn under praktikopholdet
I din forhandling med en praktikvirksomhed skal du få afklaret løn under praktik

Praktikkontrakt
Når du har lavet en aftale med en virksomhed, skal der laves en kontrakt. Kontrakten udfyldes her. Når du har udfyldt din kontrakt, sendes den automatisk til din praktikkoordinator og din praktikvirksomhed til godkendelse. Når alle har godkendt og du har fået tildelt en faglig praktikvejleder fra Syddansk Universitet modtager du på mail en kopi af den samlede kontrakt.

Vær opmærksom på, at du IKKE må påbegynde din praktik før kontrakten er indgået. Dette skyldes, at kontrakten er det juridiske grundlag for selve praktikken, forsikringsforhold samt studienævnets godkendelse af dit praktikophold. Vær også opmærksom på, at du skal tilmelde dig praktikopholdet på selvbetjeningen. Har du spørgsmål til praktikkontrakten skal du kontakte din praktikkoordinator.

Praktikvejleder
Du får nu tilknyttet en praktikvejleder, som normalt er en af underviserne på din uddannelse

Aktivitetsplan
Sammen med praktikvirksomheden og din praktikvejleder skal du udarbejde en aktivitetsplan for dit praktikophold.

Opholdstilladelse for internationale studerende
Hvis du er international studerende, har du ikke tilladelse til at arbejde i Danmark på fuld tid. Derfor skal du søge en arbejdstilladelse, inden du starter dit praktikophold. Ansøgningen sendes ind så tidligt som muligt og senest 2 måneder inden praktikopholdet begynder. Ansøgningen skal laves på en ‘Application Form B’, som du kan finde på New to Denmark – Students – Extension. Ansøgningen, vedlagt kopi af ansættelseskontrakten mellem dig og praktikstedet, kan indleveres hos Office for Foreign Nationals på banegården i Odense. Vær opmærksom på, at pr. 1. januar 2011 skal du betale et gebyr for at få din ansøgning behandlet i Udlændingeservice.

20 ugers praktik 
Du tager nu i praktik i 20 uger i alt på 6. semester af din uddannelse.

Efter praktikopholdet

Praktikrapport 
Du skal udarbejde en rapport over dit praktikophold. Rapporten skal afleveres til din praktikvejleder senest d. 8. februar / 11. august, afhængig af, om du har været i praktik i efterårs- eller forårssemesteret. Læs her, hvordan du opbygger praktikrapporten. Praktikvejlederen skal senest den 15. februar / 18. august meddele, om rapporten kan godkendes, eller om der er behov for ændringer/tilføjelser. Du har herefter en uge til at foretage dette.

Praktikevaluering 
Ca. tre uger efter semesterstart på det efterfølgende semester afholdes et praktikevaluerende seminar for både studerende, praktikvejledere og virksomheder. Der er mødepligt for studerende

Godkendelse af praktikopholdet 
På baggrund af din praktikrapport og det praktikevaluerende seminar vurderer din praktikvejleder, om praktikopholdet kan godkendes. Praktikvejlederen skal senest d. 20. marts / 25. september endeligt meddele eksamenskontoret, at praktikforløbet er godkendt.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies