Dimittendundersøgelser

På Det Tekniske Fakultet udsendes regelmæssigt dimittendundersøgelser til fakultetets dimittender. Spørgsmålene udsendes gennem e-boks. Undersøgelserne er fælles for alle ingeniøruddannelserne og detaljer kan varierer fra gang til gang. De dækker dog altid beskæftigelsessituation, jobsøgning, matchet til arbejdsmarkedets behov og relevansen af den erhvervede kompetenceprofil i forhold til arbejdsmarkedets behov. Resultatet fra dimittendundersøgelserne drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets- og fakultetets ledelse.
En tilfredsstillende svarprocent er afgørende for validiteten og anvendelsen af disse undersøgelser. Fakultetet opfordrer derfor tidligere studerende til at deltage i disse undersøgelser.


Dimittendundersøgelser fordelt på årgange og uddannelser

Dimittendundersøgelser 2018 (for årgangene 2015, 2016 og 2017)

Samlet rapport for ingeniøruddannelserne på SDU

De uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser følger efter behandling i de respektive Uddannelsesudvalg (forventelig ultimo 2018).

Civilingeniør (kandidat)

Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Dimittendundersøgelser 2015 (for årgangene 2012, 2013 og 2014)
Dimittendundersogelser 2014 (for årgangen 2013)
Dimittendundersøgelser 2012 - 2013 (for årgangene 2009, 2010, 2011)