Skip to main content

Valgfag

Valgfag:


Notat om valgfag- pr. 6. april 2020

Notat om projektorienterede forløb som valgfag - pr. 6. april 2020

Skabelon til udfyldelse af praktikplan. Du kan i skabelonen hente inspiration til hvordan den skal udfyldes - pr. 6. april 2020


Ansøgningsskema til overstående her


Ønsker I andre moduler på SDU eller på en ekstern institution, så skal I have en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet. I ansøger herom via Studienævnets hjemmeside: https://studyboard.sdu.dk Vælg merit – ansøgning om forhåndsmerit.


 


Hvis I ønsker at følge et valgfag på en anden uddannelse på SDU, så skal I - når I har fået en forhåndsgodkendelse fra studienævnet også søge om at blive intern gæstestuderende ved SDU.


 

Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse udbyder sammen en række valgfag. Disse fag kaldes interne moduler/valgfag.

Derudover kan du tage kurser til meritoverføring på andre uddannelser ved SDU eller ved andre universiteter i ind- og udland. Disse fag kaldes eksterne fag og studienævnet skal godkende disse, inden du kan tilmelde dig dem.

Det er vigtigt, at du læser dokumentet ’Notat vedrørende valgfag’ herover. Her finder du al den information du har brug for omkring valgfag på din uddannelse.

Udbuddet for efteråret 2020 fastlægges af studienævnet i foråret 2020, og opdateres her på hjemmesiden forventeligt i maj 2020. 

Her kan du se en oversigt over hvilke ugedage, de forskellige valgmoduler blev udbudt i efteråret 2020: Placeringsoversigt

På listen herunder kan du se udbuddet og læse fagbeskrivelsen for det enkelte valgfag.