Skip to main content

Dekanens hjørne

20.11.2019


Det er vores verdensmål!


Inden sommerferien meldte SDUs rektor og bestyrelse ud, at SDU vil arbejde med de 17 verdensmål. Det er er SDU så småt gået i gang med – men det er stadig nyt for os, og vi har brug for at finde ud af, hvordan vi skal arbejde målrettet med verdensmålene, så det bliver klart, hvordan man også som medarbejder og som studerende kan tage del i bevægelsen. Og som fakultet: Hvordan skal vi på SUND arbejde med verdensmålene? Derfor havde vi til SUNDs årlige strategiseminar for ledelsen sat fokus på vores verdensmål, og på hvordan vi kan arbejde med dem.Til at inspirere os havde vi besøg af Kristian Jensen (V), Flemming Bridal Rasmussen (SDU) og Karen Søgaard (SUND). Det gav os et solidt afsæt for at drøfte vores verdensmål. Kristian Jensen nævnte det 18. ikke-nedskrevne verdensmål: Leave no one behind, som understreger, at verdensmålene handler om et større formål – ikke blot delmål som den grønne dagsorden, men om en fremtid for alle og hele verden.Flemming Bridal Rasmussen, der har været med til at drive opstarten af SDUs arbejde med verdensmålene i gang, huskede os på, at vi som ledergruppe har et betydeligt medansvar i forhold til at få arbejdet til at betyde noget for medarbejdere og studerende. Og det ansvar vil vi løfte.Professor Karen Søgaard fortalte om sit videnskabelige arbejde med fysisk aktivitets og inaktivitets betydning for blandt andet muskel og ledsmerter. Og om betydningen af implementering og motivation i forbindelse med fysisk aktivitet og intelligent motion i arbejdstiden. Det er aldrig let at ændre vaner og adfærd, så når vi skal tage vores egen medicin (som det så populært siges), skal bevægelse/Active Living på arbejdspladsen og i studiemiljøet indbygges i vores kultur på fakultetet.
Konkrete projekter


Vi havde givet os selv den opgave at finde måder at arbejde med verdensmålene, hvor også medarbejdere og studerende får mulighed for at blive en del af arbejdet.Efter en frisk Walk ’n Talk kom der mange gode og vigtige idéer på bordet, men ikke alt kan igangsættes på én gang. Fem idéer vil vi kigge videre på hen over vinteren. Ideerne kan videreudvikles og inspirere til andre projekter. Men det vigtige er, at vi kommer i gang med konkrete projekter i vores arbejde med verdensmålene.

De fem projektidéer handler om:  • Når du beskriver dit phd-projekt, skal du i et impact-afsnit gøre dig overvejelser om anvendelsen af dit projekt samt forholde dig til verdensmålene

  • Alle SUNDs uddannelser skal have et modul med Global Health-perspektiv

  • Alle SUNDs uddannelsers studiestartopgave skal indeholde et verdensmålsperspektiv

  • Højst 50 % af ansatte og studerende skal i den nærmeste fremtid transporterer sig fossildrevent til og fra SDU

  • Fokus på fysisk (Active Living) og mental (Mindfulness) sundhed med tilbud til ansatte og studerende


Projekterne skal genovervejes og planlægges, så de er både realistiske og ambitiøse. De skal betyde noget, de skal sætte fokus på verdensmålene – og de skal være en del af vores hverdag.


De ovenstående forslag bliver ikke de eneste SUND-projekter, der arbejder med verdensmålene, det er blot en start. Ud over de nye projekter falder næsten alle SUNDs forskningsprojekter inden for arbejdet med verdensmålene, så det at arbejde med verdensmålene ligger naturligt ind i SUNDs identitet.


SDU og verdensmålene


Det er selvfølgelig ikke kun SUND, der arbejder med verdensmålene på SDU. Det gør alle fakulteterne og fællesadministrationen. Og samtidig med at vi hver især igangsætter forskellige relevante projekter, er det også vigtigt, at vi tager hinandens projekter til os – og at vi øger den tværfaglige dialog og udvikler projekter, der kan bidrage til at løfte alle verdensmålene.Vi er enige i, at de 17 verdensmål ikke bare er FNs verdensmål – det er vores verdensmål!

Lad os handle og bidrage til, at verdensmålene nås.Ole Skøtt

Dekan