Studieaktivitetskrav og gennemførelsestid

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens gennemførselstid (tidsgrænser) handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.   

Studieaktivitet: 20 ECTS pr. studieår

Du skal bestå mindst 20 ECTS pr. studieår. Hvis du ikke gør det, vil du efter det studieår, hvor du ikke har levet op til kravet, blive kontaktet med et varsel om, at du skal have bestået mindst 20 ECTS i løbet af det efterfølgende studieår. Ellers bliver du udmeldt.

Har du efter 2 studieår bestået mindre end 40 ECTS, vil du ligeledes modtage et varsel om, at du har 1 år til at bestå dem. Ellers bliver du udmeldt. Du kan dog spare ECTS op, så du i et kommende studieår ikke behøver at bestå 20 ECTS. Bl.a. kan du bestå 30 ECTS et år. I det næste år behøver du så kun at bestå 10.

Læs mere om, hvordan kravet skal forstås.

Gennemførselstid

Der er en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse Erhvervskandidatuddannelsen i jura skal være afslutte max. fire og et halvt år efter du har indskrevet dig på det første fag.

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet eller gennemføre din uddannelse inden for den maksimale studietid, kan du søge om dispensation fra kravet/kravene.

Læs mere om dispensation og usædvanlige forhold

Hvem kan hjælpe mig?

Hvis du er blevet forsinket undervejs, og ikke kan leve op til kravene om studieaktivitet og gennemførselstid, kan du kontakte Studievejledningen.