Økonomi

Uanset om du skal på udveksling på et universitet, i praktik, projektorienteret forløb eller klinik i udlandet, så medfører det ekstraomkostninger. Det kan være i form af udgifter til rejsen, forsikring, bolig eller andet. Det er derfor en god idé at søge midler til dit udlandsophold i god tid.

Du har mulighed for at søge forskellige stipendier, legater og puljer:

Internationaliseringspuljen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Internationaliseringspuljen ved SDU International (Internationalisation Fund)

Diverse eksterne legater via disse kilder

Opslag der kun kan søges af medicinstuderende

Københavns Universitets fond for medicinstuderende

Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer.

Der kan desuden ydes støtte til yngre lægers videnskabelige arbejde, uanset fra hvilket universitet de har taget eksamen, samt til forskning i gigt- og kræftsygdomme, der udføres ved Københavns Universitet.

Uddeling af midler til medicinstuderende foretages efter følgende fordelingsnøgle: 60% til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 27 % til medicinstuderende ved Aarhus Universitet og 13% til medicinstuderende ved SDU.

Der uddeles ikke portioner på under 8.000 kr.

Ansøgningsfrist findes her. 

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond 

Legat til Udlandsophold (praktik-/studieophold, forskningsophold, bacheloruddannelse, kandidatuddannelse. Ph.d. eller LLM)

Legatet tildeles studerende/kandidater/ph.d., der ønsker at tage en del af igangværende uddannelse (minimum 3 måneder), en hel uddannelse eller forske (minimum 3 måneder) i udlandet. Ansøgeren skal være akademisk dygtig, dvs. et karaktergennemsnit på minimum 8 og have en god anbefaling fra en anerkendt fagkyndig person/vejleder/professor eller lignende.

Der vil blive taget hensyn til ansøgerens sociale forhold og dokumenteret økonomisk trang.

Bestyrelsen vil udvælge 6 til 8 ansøgere, der er akademisk outstanding og meget dedikeret til deres uddannelse/forskning, til Jorcks Rejsestipendium på 200.000 kr.

For at komme i betragtning til Jorcks Rejsestipendium, skal opholdet i udlandet være på mindst 2 semestre (8 måneder). Bestyrelsen vil vurdere ansøgningerne på relevante karakterudskrifter, motivationen for udlandsopholdet samt vedhæftede anbefalinger.

Ansøgningsfrist findes her.