Kontakt

Faglig vejleder

Faglig vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål, der retter sig mod dit eget studie. De vejleder bl.a. om:

  • Hvordan du laver en ansøgning om forhåndsmerit til dit studienævn for fag i udlandet
  • Vurdering af fagrelevans hvis du er i tvivl om de fag, du har fundet på et udenlandsk universitet er relevante for din uddannelse
  • Særlige hensyn i sammensætningen af dit studieforløb i udlandet

E-mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk
Træffetid: Se træffetiderne her

SDU International

SDU International vejleder og udsender SDU studerende på udlandsophold. På SDU International kan du få råd og vejledning om SDUs udvekslingsaftaler, selvarrangeret udlandsophold, stipendiemuligheder, sprogtests, visum og helt generelt råd om hvad du skal overveje før, under og efter et udlandsophold.

Telefon: 6550 2264 (mandag-fredag kl. 10.00-14.00)
E-mail: spoc.sdu.dk
Træffetid: Studenterservice, Gydehutten, Campus Odense (mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00)

SU-kontoret

SU-kontoret  kan hjælpe dig med regler og krav for udlandsophold ift. din SU og i forbindelse med at få udlandsstipendium ved selvarrangerede ophold. Få mere information om SU i udlandet på www.su.dk under ”SU i udlandet”.

Telefon: 6550 1053 (mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl. 10.00-12.00)
E-mail: www.sdu.dk/spoc
Træffetid: SU-kontoret på Campus Odense

International koordinator

International koordinator på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ansvarlig for internationalisering af uddannelser og internationale samarbejder, herunder studenterudveksling og praktik/projektorienterede forløb i udlandet.
International koordinator: Ditte Marie Salling