FAQ

Hvem får et digitalt eksamensbevis?

SDU udsteder pr. 1. januar 2018 digitale eksamensbeviser til dimittender fra kandidatuddannelser, bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser, masteruddannelser, Adgangskursus og Summer School. Derudover får exchangestuderende udskrift for beståede fag på SDU, som digitalt dokument, ligesom enkeltfagsbeviser og bevis for fag taget  på tompladsordningen også udstedes digitalt.

Af tekniske årsager kan SDU ikke udstede digitale eksamensbeviser til studerende på BA int. og Cand. merc. int. studierne.

7-trinsskala

Skal du bruge dit bevis i udlandet, kan det være en god idé at vedlægge en forklaring af den danske 7-trinsskala.

Hvad er et eksamensbevis?

Eksamensbeviset, er den dokumentation der skal vise at du er dimittend fra Syddansk Universitet.

Et eksamensbevis består af en gradserklæring og en resultatoversigt. Universitetet vedlægger også et Diploma Supplement og kompetenceprofil på dansk og engelsk.

Eksamensbeviset udfærdiges af universitetet, efter retningslinjer beskrevet i regelgrundlaget.

Navn på eksamensbeviset

Når SDU danner dit eksamensbevis, bruger vi de navneinformationer, der ligger i folkeregistret på datoen for dannelsen af beviset.

Det er ikke muligt at få dannet beviset med et andet navn, end det der fremgår af folkeregistret. Hvis du skifter navn efter beviset er udstedt, kan du ikke efterfølgende få ændret navnet på dit eksamensbevis.

Dit navn på beviset, er altså det navn der er registreret i folkeregistret på tidspunktet for dannelsen af beviset.

Er du udenlandsk studerende, og ikke registreret i folkeregistret, bruger vi de information der optræder i vores studieadministrative system på tidspunktet for dannelsen af beviset.

Hvor lang tid går der før jeg får mit eksamensbevis?

Universitetet har to måneder til at danne et bevis og gøre det tilgængeligt for dimittenden* (juli indgår ikke i de to måneder).

På SDU tilstræber vi at gøre beviserne tilgængelige tidligere end hvad fristen tillader, men i travle perioder hvor mange studerende dimitterer, kan der påregnes ventetid op til de 2 måneder (juli ikke medregnet).

Du kan altid udskrive dokumentation for beståede fag fra Studenterselvbetjeningen, til brug for ansøgninger, før dit eksamensbevis er gjort tilgængeligt.

*) Det er bestemt i Eksamensbekendtgørelsen, hvor lang tid et universitet må være om at danne et bevis og gøre det tilgængeligt for dimittenden.

Eksamensbekendtgørelsen gælder ikke for Ph.d. området, men vi tilstræber at overholde de samme frister som gælder for bachelor- og kandidatbeviser.


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistet mit eksamensbevis?

Hvis du har mistet dit eksamensbevis (udstedt før 1. januar 2018), kan du rekvirere en beviskopi ved henvendelse til SDU via sdu.dk/SPOC. Du kan ikke få udstedt et nyt originalbevis.

Er dit eksamensbevis fra før ca. 2013, kan det tage op til en måned, før du kan få en beviskopi. Dette skyldes at vi skal finde dit eksamensbevis på vores fysiske arkiver.

Kan jeg få en papirkopi af mit bevis?

Fra den 1. januar 2018, udsteder SDU udelukkende eksamensbeviser i digitalt format. Du kan derfor ikke længere få dit eksamensbevis udstedt på papir.

Hvis du skal bruge en papirkopi af dit eksamensbevis, er du velkommen til selv at printe det ud på papir efter eget valg.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal bruge en verificeret papirkopi af mit bevis?

Det vil normalt ikke være nødvendigt at få stemplet og underskrevet din udskrift af det digitale eksamensbevis, da beviset er sikret med et verifikationslink. Linket kan indtastes i en internetbrowser, hvorved bevismodtager får adgang til originalbeviset på SDUs server.

Har du alligevel brug for at få din beviskopi stemplet og underskrevet, kan det ske ved henvendelse i Studenterservice (Zonen) på Gydehutten i Odense, eller ved henvendelse til Studieservice i Kolding, Slagelse, Esbjerg eller Sønderborg.

Kan jeg gemme beviset på min egen computer?

SDU anbefaler at du henter dit eksamensbevis ned på din egen computer, og gemmer det lokalt.

Du har som udgangspunkt adgang til Den digitale bevispostkasse i et år efter datoen for din dimission. Herefter har du selv ansvaret for at opbevare dit digitale eksamensbevis til fremtidig brug.

Kan jeg give en anden adgang til min bevispostkasse?

Du kan give en anden adgang til din digitale bevispostkasse, ved at bruge funktionen "Giv adgang til" i bevispostkassen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies