Skip to main content

SPS - Specialpædagogisk Støtte

Har du brug for rådgivning og støtte til at klare studierne?

SPS er for dig, der har: 

 • En psykisk diagnose eller neurologisk lidelse
 • En fysisk funktionsnedsættelse
 • Er ordblind
 • Er talblind

 

 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Tlf: 65501800

E-mail: Skriv til os via SPOC 

Personligt møde: Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde ansigt til ansigt. Du kan også møde op uanmeldt. Gå til O77 og følg skiltene mod SPS. Du kan også spørge om vej hos en af dem, der arbejder i Studenterservice

 

Ofte stillede spørgsmål om at få SPS

SPS står for Specialpædagogisk Støtte

Det er en ordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse, lidelse eller diagnose.

Læs mere på spsu.dk om at få SPS.

På SDU har vi fire grupper af studerende, som vi kan give SPS.  Det er studerende med;

 • Psykiske diagnoser eller neurologiske lidelser
 • Fysiske funktionsnedsættelser
 • Ordblindhed
 • Talblindhed

Læs mere om de fire grupper herunder. Eller læs mere på spsu.dk om at få SPS

Du kan få SPS til din uddannelse, hvis du har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse

SPS er målrettet til dig og din uddannelse. Ethvert studiestøtteforløb tager udgangspunkt i de vanskeligheder, du oplever at have på studiet. 

Hvordan dit støtteforløb kommer til at se ud, aftaler du med din SPS rådgiver

På SDU leveres SPS støtten pr. 1. august 2021 af Olivia Danmark. Kontakt dem for at høre mere.

Har du spørgsmål, så kontakt os

Du kan kontakte SPS-administrationen på SDU via SPOC eller på telefon 6550 1800

Du er også velkommen til at møde op uanmeldt eller kontakte os og aftale et møde. Gå til O77 og følg skiltene mod SPS. 

Hjælp til studerende med en fysisk funktionsnedsættelse

Hvis du har en dokumenteret fysisk funktionsnedsættelse, hvis du f.eks. er bevægelseshæmmet, blind eller svagtseende, er døv eller har nedsat hørelse, så har du  mulighed for at søge om hjælp til studierne via SPS-Specialpædagogisk Støtte. Du kan læse mere om de tilbud, der normalt gives på spsu.dk

Hvilken hjælp kan du få?

Hjælpemidlerne og de tilbud, der bevilges, er individuelle. Du skal derfor kontakte SPS-kontoret på SDU via SPOC eller telefon 6550 1800. Det er SPS-kontoret, der søger om hjælpemidler til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Campuskollegiets særlige værelser

Har du brug for et sted at bo, har et fysisk handicap og f.eks. sidder i kørestol, læs da mere om Campuskollegiets tilgængelighedsværelser.

Er jeg ordblind?

Man regner med, at ca. 5% af den danske befolkning har læse- og skriveproblemer som følge af ordblindhed - også kaldet dysleksi. Symptomer på ordblindhed kan være:

 • Trætheds- og/eller koncentrationsproblemer i forbindelse med læsning og skrivning.
 • Nedsat læsehastighed. 
 • Stavefejl - f.eks. i form af manglende eller forkerte endelser og bogstavombytning.
 • Besvær med at fastholde en sætning i hovedet, mens den skrives ned.
 • Besvær ved indlæring af et fremmedsprog - f.eks. engelsk og tysk.

Ordblindhed (dysleksi) forekommer i forskellige sværhedsgrader, men kan du genkende nogle eller flere af disse symptomer, har du muligvis dysleksi.

Testen for om du er ordblind

Har du som studerende mistanke om, at du er ordblind, kan du blive testet på SDU. For at blive testet skal du kontakte SPS-kontoret på SDU via SPOC eller på telefon 6550 1800.

Det er SPS-kontoret, der søger om en test til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ved du allerede, at du er ordblind? 

Er du allerede konstateret ordblind, og har du måske tidligere modtaget hjælp, kan du ofte overføre hjælpen til din uddannelse på universitetet. Også i denne situation skal du huske at kontakte SPS-kontoret på SDU via SPOC, så du får din bevilling overført til din universitetsuddannelse.

Hvad får du af støtte, når du er ordblind?

Støttemulighederne for ordblinde studerende er oftest it-hjælpemidler og studiestøtte ved en læse-skrivevejleder. Du kan læse flere detaljer om støttemulighederne på spsu.dk

Bliv en del af det lokale netværk for ordblinde på SDU

Som SDU-studerende med dysleksi har du mulighed for at blive medlem af den lukkede Facebook-gruppe ”SDU og ordblind”. Det er et forum til erfaringsudveksling omkring det at være ordblind universitetsstuderende.

Læsevejlederne fra SDU administrerer gruppen, hvilket betyder, at vi kan informere om f.eks. SPS-støtten, IT-hjælpemidler eller arrangementer i nærområdet.

Symptomer på talblindhed

Man regner med, at 2-6 % af den danske befolkning har tal- og matematikvanskeligheder som følge af talblindhed - også kaldet dyskalkuli.

Symptomer på talblindhed kan være:

 • Besvær med at læse og skrive tal
 • Besvær med at sætte cifre sammen til tal (og/eller bytte rundt på rækkefølgen)
 • Uautomatiserede regneprocesser: De 4 regnearter - lægge sammen/trække fra/gange/dividere - ”sidder ikke på rygraden”
 • Besvær med at løse problemregningsopgaver, hvor man både skal forholde sig til tekst og formler og selv lave beregninger (fastholde den røde tråd/formål med opgaven)
 • Vanskeligheder ved at vurdere tidsforbrug/tidsplanlægning
 • Svækket steds- og retningssans
 • Udfordringer ved at kende forskel på højre/venstre

Talblindhed (dyskalkuli) forekommer i forskellige sværhedsgrader, men kan du genkende nogle eller flere af disse symptomer, har du muligvis dyskalkuli.

Testen for om du er talblind

Har du mistanke om, at du er talblind, kan du blive testet på SDU. For at blive testet, skal du kontakte SPS-kontoret på SDU via SPOC eller på telefon 6550 1800. Det er SPS-kontoret, der søger om en test til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Hvilken støtte får du, når du er talblind?

Støttemulighederne for studerende med dyskalkuli vil være faglig støtte, typisk ved en ældre medstuderende/mentor, der har erfaring med metoder, normer og krav på din uddannelse. Desuden kan du i nogle tilfælde få tildelt studiestøtte ved en læsevejleder.

spsu.dk kan du læse mere om støtteformer og hjælpemidler til studerende med talblindhed.

Det er os her på SPS-kontoret på SDU, som søger støtten på vegne af dig

For at kunne søge støtten til dig, har vi brug for tre ting:

 1. At du er optaget som fuldtidsstuderende på Syddansk Universitet 
 2. En lægeerklæring, der dokumenterer din diagnose, funktionsnedsættelse eller din lidelse. Er du ordblind eller talblind har vi dog ikke brug for en lægeerklæring
 3. En underskrevet bemyndigelseserklæring

1. Hvordan viser jeg, at jeg er optaget som fuldtidsstuderende på Syddansk Universitet?

Det kan vi selv se i vores system. Men hvis du er ny studerende på SDU, er du nødt til at have takket ja til din studieplads, før vi kan søge støtten til dig. 

2. Hvilken slags lægeerklæring har I brug for?

Kravene til dokumentationen afhænger af, hvilken diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse du har. 

OBS. Er du ordblind eller talblind har vi som sagt ikke brug for en lægeerklæring. Hvis du har dokumentation på din ordblindhed eller talblindhed, er du dog velkommen til at sende den med, men det er altså ikke en nødvendighed.

God lægelig dokumentation skal indeholde

 • En klar diagnose eller beskrivelse af din funktionsnedsættelse eller lidelse
 • En kort beskrivelse af dit eventuelle behandlingsforløb
 • En beskrivelse af diagnosens, funktionsnedsættelsens eller lidelsen konsekvenser for dig og en beskrivelse af, hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse

Det er ikke nødvendigt at aflevere en original lægeerklæring. Vi kan sagtens nøjes med en fysisk kopi eller en scanning af lægeerklæringen.

På spsu.dk kan du læse mere om dokumentation i forhold til netop din diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse. 

3. Hvad er en samtykkeblanket?

En bemyndigelseserklæring er et dokument, som du skal underskrive, og som derved giver os lov til at søge støtten på vegne af dig. 

Du skal hente, printe og underskrive samtykkeblanketten, som du kan finde her på spsu.dk.  

 

Jeg har jeg det hele, hvad gør jeg så? 

Så sender du lægeerklæringen og en scanning af din underskrevne bemyndigelseserklæring til os her på SPS-kontoret på SDU via SPOCVi søger derefter støtten på vegne af dig.

Du vil modtage svaret i din e-Boks.

Har du fået tilkendt støtten, vil du i din SDUmailboks få en mail, som fortæller, hvad der skal ske videre i dit SPS-forløb.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så står vi klar til at hjælpe dig 

Vi vil meget gerne sikre, at du er tryg ved det hele, så har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os via SPOC eller ringe på tlf.  6550 1800.  Du kan også dukke op uanmeldt. Gå til O77 og følg SPS-skiltene op til vores kontor. 

  Et forløb hos SPS er meget individuelt og tager udgangspunkt i dig som studerende og i dine studiespecifikke udfordringer.

  Et forløb starter altid ved, at du tager kontakt til SPS-kontoret på SDU via SPOC eller på tlf 6550 1800 eller ved personligt fremmøde. Gå til O77 og følg SPS-skiltene op til vores kontor. 

  Du kan modtage støtte, så længe du er indskrevet som aktiv studerende på SDU.

  Læs mere om rammerne for at få SPS på spsu.dk. 

  Hvad skal der stå i min lægeerklæring, så det er god dokumentation?

  Kravene til dokumentationen afhænger af, hvilken diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse du har. 

  God lægelig dokumentation skal indeholde:

  • En klar diagnose eller beskrivelse af din lidelse eller funktionsnedsættelse
  • En kort beskrivelse af dit eventuelle behandlingsforløb
  • En beskrivelse af diagnosens, funktionsnedsættelsens eller lidelsens konsekvenser for dig. Og en beskrivelse af hvad den betyder for dine muligheder for at gennemføre din uddannelse

  Det er ikke nødvendigt at aflevere en original af din lægeerklæring. Vi kan sagtens nøjes med en fysisk kopi eller en scanning af din lægeerklæring.

  På spsu.dk kan du læse mere om dokumentation i forhold til netop din diagnose, funktionsnedsættelse eller lidelse.

  Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så står vi klar til at hjælpe dig 

  Vi vil meget gerne sikre, at du er tryg ved det hele, så har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os via SPOC. Du kan også ringe på tlf.  6550 1800.  Eller ved personligt fremmøde. Gå til O77 og følg SPS-skiltene op til vores kontor.

   Hvis du ønsker at tage din eksamen på særlige prøvevilkår, skal du søge om det i dit studienævn. Det kan fx være, hvis du ønsker ekstra tid til eksamen eller du gerne vil bruge de it-hjælpemidler, du er bevilget gennem SPS.

   Læs mere om dette på SDU's overordnede regler om dispensation

   Du er altid meget velkommen med dine spørgsmål

   Du kan kontakte os via SPOC eller på telefon 6550 1800.

   Du er også velkommen til at aftale et møde ansigt til ansigt, eller møde op uanmeldt. Gå til O77 og følg SPS-skiltene mod SPS-kontoret. 

    

   Sidst opdateret: 18.09.2021