Skip to main content

Studenter-selvbetjeningen

Studenter-selvbetjeningen er et system som studerende kan anvende til at hente oplysninger om egne undervisnings- og eksamenstilmeldinger, eksamensresultater mv. fra SDUs studieadministrative system.

Via Studenter-selvbetjening kan du fx udskrive en liste over dine studieforløb og -resultater, tilmelde og afmelde dig undervisning, få vist dine eksamenstilmeldinger og -afmeldinger, tilmelde og afmelde dig eksamen, samt forny dit studiekort.

Login 
Når du er logget på via Single-Sign-On (SSO), er du også automatisk logget på Studenter-selvbetjeningen. Du skal derfor sørge for at logge ud af SSO-portalen, hvis du ikke længere vil bruge Studenter-selvbetjeningen eller de øvrige faciliteter i portalen.

NB: Første gang du tilgår selvbetjeningssystemet bliver du præsenteret for SDU's IT-Retningslinjer, som du skal læse og acceptere, inden du kan få lov til at bruge systemet.

Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen
Skulle du være så uheldig at opleve gentagne problemer med tilmelding eller afmelding til undervisning eller eksamen, skal du henvende dig til dit eget eksamenskontor indenfor tilmeldings-/ afmeldingsfristen - fx via mail.

Vær dog opmærksom på at driftsproblemer oftest er kortvarige, så det kan være en god idé at prøve igen lidt senere. Hvis det stadig ikke lykkes, er det vigtigt at du noterer det nøjagtige tidspunkt for problemet, og gerne laver et skærmprint af den fejlede side.

Support
Hvis du har tekniske problemer (f.eks. med at få adgang til Studenter-selvbetjening) kan du kontakte Servicedesk ved IT Service

Sidst opdateret: 18.09.2021