Skip to main content

Studievejledning for ingeniørstuderende

Studie- og Trivselsvejledningen

Har du brug for vejledning ift. de generelle studieregler og vilkår på SDU skal du kontakte Studie- og trivselsvejledningen. De kan vejlede om blandt andet studietvivl, studieskift, studieteknik, manglende motivation, orlov og meget andet. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du har brug for en snak om din trivsel på studiet.

Faglig, studiespecifik vejledning

Har du brug for faglig vejledning, fx ansøgninger om dispensationer eller om forhåndsmerit og merit, ændret studieplan i forbindelse med studienævnsafgørelser mv. kan du kontakte din uddannelseskoordinator.

Der må dog påregnes noget svartid afhængig af arten af den enkelte henvendelse samt i perioder med mange henvendelser.

Valg af uddannelse

Er du i tvivl om, hvilken ingeniøruddannelse, der matcher dine interesser og kompetencer, eller er du i tvivl om valget mellem to eller flere ingeniøruddannelser, kan du kontakte koordinator for vejledning på ingeniøruddannelserne Dorte Frølund Kromann på studievejledning@tek.sdu.dk.

Studenterservice

Har du brug for praktisk hjælp til fx studiekort, IT, bekræftelse på din indskrivning i forbindelse med studiebolig mv., kan du kontakte Studenterservice.

Optagelsen på SDU

Har du spørgsmål til adgangskrav og optagelse på uddannelser på SDU, eller er du i tvivl om dit studievalg, kan du kontakte Optagelsen på optag@sdu.dk.

Adgangskursus til ingeniøruddannelser

Har du brug for vejledning ift. optagelse på vores adgangskurser i Odense og Sønderborg kan du kontakte:

  • Odense: Kontakt tek-studie@tek.sdu.dk. Medsend gerne telefonnummer, så kontakter en uddannelsessekretær dig hurtigst muligt.
  • Sønderborg: Kontakt Dorthe Wildt Nielsen: dwn@mci.sdu.dk

Karrierevejledning

Har du brug for input og sparring omkring din fremtidige karriere, afklaring af kompetencer eller hjælp til jobsøgning, er der god hjælp at hente hos Karrierevejledningen.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 13.07.2021