Skip to main content

Hvem og hvad - Praktik

For studerende i Odense

Læs mere om Ingeniørpraktik og praktikkonceptet. Hvis du er interesseret i udenlandspraktik bedes du vælge den engelske version af disse sider. 

Praktikkoordinatorer

Spørgsmål om praktik rettes til din lokale praktikkoordinator:

Institut for Grøn Teknologi
Kemiteknik - Odense: Knud Villy Christensen, telefon 6550 7478
Praktik i udlandet – Odense: Knud Villy Christensen, telefon 6550 7478

Institut for Teknologi og Innovation
Bygningsteknik - Odense: Gry Green Linell, telefon 6550 7560
Global Management and Manufacturing - Odense: Tom Sterobo, telefon 6550 9380  
Integreret design - Odense: Anders Jensen, telefon 6550 7496
Produktionsteknik - Odense: Bettina Hansen, telefon 6550 7489

Institut for Mekanik og Elektronik
Electronics - Sønderborg: Bente Olsen, telefon 6550 1601
Elektronik (tidligere: Elektronik og Datateknik) - Odense: 
Jørgen Jeppe Madsen, telefon 6550 7408
Elektrisk Energiteknologi (tidligere: Stærkstrømsteknologi) - Odense: Jørgen Jeppe Madsen, telefon 6550 7408
Maskinteknik - Odense: Niels Dyring, telefon 6550 7416
Mechatronics - Sønderborg: Bente Olsen, telefon 6550 1601 

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Robotteknologi - Odense: Annika Skjødt, telefon 6550 9310
Softwareteknologi - Odense: Annika Skjødt, telefon 6550 9310

For studerende i udenlandsk praktik

TEK Internationalisering  kan guide dig i processen og hjælpe med at finde potentielle virksomheder i udlandet.

For virksomheder

Hvis din virksomhed mangler en ingeniørpraktikant, eller du ønsker overordnet information praktik, kan du kontakte Innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, tlf.: 6550 9644 og e-mail lsma@tek.sdu.dk, eller Bente Olsen (Sønderborg): tlf. 6550 1601 og email beo@sdu.dk.

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 02.10.2018