Studiestart på Kemi- og Bioteknologi (diplomingeniør)

Introdagene vil byde på en god blanding af information om studiet og sociale aktiviteter, som vi – jeres 7 mentorer – står i spidsen for. Al relevant information om, hvor I skal møde og hvad I skal medbringe til introdagene vil være at finde i introprogrammet, som bliver delt med jer medio august.

Som studerende på Kemi- og Bioteknologi vil I de første år af jeres studietid få mulighed for at udvikle både en god basisviden til forskellige typer af kemi, men også få større kendskab til kemi i et utal af sammenhænge såsom miljø, materialelære og produktion.
Desuden vil I være blandet diplom- og civilingeniørstuderende og følge de samme kurser de første 4 semestre af uddannelsen. Det vil sige, at I kommer til at se rigtig meget til hinanden de næste par år. Derfor synes vi, at introdagene er en super god mulighed for at lære jeres medstuderende at kende allerede før undervisningen starter.

Vi opfordrer også alle jer nye studerende til at blive medlem af Facebook-gruppen ’Kemiing-2020’. På denne side vil I kunne kommunikere med både hinanden og os mentorer, men alt væsentlig information vil dog være på SDU’s studiestartssider her.

De fleste informationer er at finde her på siden, så vi anbefaler jer at kigge lidt omkring. I er selvfølgelig også meget velkomne til at sende en af os en mail, hvis der er noget, I er i tvivl om eller mangler svar på.

Vi glæder os meget til at se jer!

Venlig hilsen

- Christopher: chrje18@student.sdu.dk
- Emil: emste17@student.sdu.dk
- Jens: jekli17@student.sdu.dk
- Katrine Fausing: kafau18@student.sdu.dk
- Katrine Pedersen: kape217@student.sdu.dk
- Mikkel: mikkk18@student.sdu.dk
- Sabine: sakoe18@student.sdu.dk

Introprogram

Introprogram for Kemi- og Bioteknologi kan ses her.

Studiekoordinator

Mette Smølz Skau, telefon 6550 1984, mskau@tek.sdu.dk.

Studiesekretær

Tina Carøe Sørensen, telefon 6550 7360, tcs@tek.sdu.dk

Vigtig information! Sådan kommer du godt i gang 

Har du bestilt studiekort?

Det er vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Har du fået adgang til SDU's IT-faciliteter?

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Har du tidligere bestået fag?

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Kender du studiereglerne?

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du brug for særlig støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Har du styr på SU'en?
Har du boligsituationen på plads?

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Kender du dit campus og dine muligheder?

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på dit campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål.
Læs mere her.


Introprogram for Kemi- og Bioteknologi

Læs programmet her

Vigtigt! Væsentligt vedrørende COVID19

  • På grund af COVID19 afvikles ingeniøruddannelsernes studiestart udendørs. Derfor husk regntøj, madpakke, egen håndsprit samt gerne en festivalsstol, som du kan sidde på.
  • Du må ikke deltage i studiestartsaktiviteterne hvis du er syg med COVID19 relaterede symptomer, karantæneramt eller på anden vis ikke kan overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Se mere om SDU og COVID19 her.
     
Find vej til ingeniøruddannelsernes studiestart

Klik her