Ansøgningsskemaer og andre blanketter

Ansøgningsskemaer til Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet:

Digitale ansøgningsskemaer

Log ind med dit SDU-brugernavn og -password.
Klik HER og vælg 'Studienævn' for: 

 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i Danmark
 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i udland 
 • Merit: Ansøgning om merit fra Danmark
 • Merit: Ansøgning om merit fra udland 
 • Dispensation: Ansøgning om at følge et fag (manglende forudsætninger)
 • Dispensation: Ansøgning om særlige prøvevilkår
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation til yderligere prøveforsøg
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra tidsfrister (førsteårsprøven, inaktivitet, maksimal studietid, minimumsbeståkrav)
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra til- eller frameldingsfristen
 • Dispensation: Generel dispensationsansøgning

Klik HER for

 • Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet
 • Ændring af projektkontrakt (afgangsprojekt, bachelorprojekt og speciale)

Øvrige ansøgningsskemaer

 • Ansøgning og aftale om virksomhedsforløb på civilingeniøruddannelserne (kandidat) - (word) (pdf)

Øvrige ansøgningsskemaer , spørgsmål vedr. dispenations- og meritansøgninger samt supplerende bilag til ansøgninger skal sendes til studienaevn@tek.sdu.dk.  Husk at sende ansøgningen fra din SDU-mailadresse, da vi ellers ikke kan være sikre på din identitet. 

Ansøgningsprocedure

Se mødedatoerne og ansøgningsfristerne her

Din fuldstændige ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 6 hverdage før et studienævnsmøde.  Du kan forvente at modtage afgørelsen i din sag inden for 10 arbejdsdage fra studienævnsmødets afholdelse.

Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal lægeerklæringen indeholde følgende oplysninger:

 1. En diagnose, hvis muligt
 2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
 3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
 4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.

Projekt- og specialekontrakter

Klik HER for:

 • Kontrakt til afgangsprojekt (diplomingeniøruddannelser), bachelorprojekt og speciale
 • Kontrakttillæg til speciale (ikke-bestået kandidatspeciale eller ved overskridelse af afleveringsfrist for specialekontrakt)

Øvrige kontrakter og dokumenter:

Andre blanketter:

 • Blanket for projekttitel/kvittering - (word) (pdf)