Evaluering

Evaluering på HD

På SDU er evalueringen en vigtig del af akkrediteringsforpligtelsen.  På  HD uddannelserne evaluerer  studerende elektronisk undervisningen ved afslutningen af hvert fag:

Undervisningsevalueringen består på HD af følgende spørgsmål:

Herudover har den fagansvarlige mulighed for at supplere med op til xx valgfrie eller selvformulerede spørgsmål.

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evalueringsspørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. Evalueringerne vises også på din Blackboard-side og kan tilgås derfra. 

Der opfordres til at det afsættes tid i undervisningen til evalueringen. Underviser har gennem det elektroniske evalueringssystem mulighed for at til gå resultater direkte i undervisningen.  

Det har stor betydning for SDU og de kommende studerende, at I besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelsen. 

Når I har besvaret undervisningsevalueringen, sendes de til studieleder, til fagansvarlig og institutlederen. Alle fagansvarlige/modultovholder  forholder sig til de studerendes evaluering ved at udfylde en handlingsplan for hvert fag. Her tages der aktivt stilling til hvordan man vil imødekomme  forhold, som er påpeget i evalueringerne.  

Endelig behandles alle evalueringer og  handlingsplaner af studienævnet, og studienævnet har mulighed for at handle på forhold, som kræver opmærksomhed.

Studienævnet har i forårssemesteret 2019 udsendt 1486 evalueringer og fået 725 retur, hvilket giver en svarprocent på 48,7% .

Evaluering på Masteruddannelserne

På SDU er evalueringen en vigtig del af akkrediteringsforpligtelsen.  På masteruddannelserne evaluerer  studerende elektronisk undervisningen ved afslutningen af hvert fag.

Evalueringen består af følgende syv spørgsmål:

  • Der er sammenhæng mellem fagets mål og undervisningens indhold 
  • Læringsaktiviteterne (eksempelvis undervisningsform, online studier, selvstudier) har motiveret mig til aktiv deltagelse i undervisningsforløbet
  • Der har været konstruktive diskussioner mellem underviser og studerende i faget 
  • Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer, som er relevante for mit studie og/eller min arbejdspraksis
  • Generelt har jeg været tilfreds med undervisningsforløbet
  • Nævn op til tre positive ting ved forløbet indtil nu?
  • Nævn op til tre ting, som kan forbedres?

Herudover har den fagansvarlige/tovholderen mulighed for at supplere med op til fem valgfrie eller selvformulerede spørgsmål.

De samfundsvidenskabelige masteruddannelser evaluerer endvidere underviserne i form af to spørgsmål

  • Hvad er din bedømmelse af underviserens faglige niveau i dette fag?
  • Hvad er din bedømmelse af underviserens pædagogiske niveau?

Evalueringer gennemføres ved, at du modtager en mail med evalueringsspørgsmålene på din studenter e-mail kort før fagets afslutning. Du skal derfor altid tilgå evalueringen fra din studenter e-mail. Evalueringerne vises også på din Blackboard-side og kan tilgås derfra. 

Der opfordres til at det afsættes tid i undervisningen til evalueringen. Underviser har gennem det elektroniske evalueringssystem mulighed for at til gå resultater direkte i undervisningen.  

Det har stor betydning for SDU og de kommende studerende, at I besvarer spørgsmålene, da vi bruger evalueringerne aktivt i den løbende kvalitetsudvikling af undervisningen og uddannelsen. 

Når I har besvaret undervisningsevalueringen, sendes de til studieleder, til fagansvarlig/modultovholder og institutlederen. Alle fagansvarlige/modultovholder  forholder sig til de studerendes evaluering ved at udfylde en handlingsplan for hvert fag/modul. Her tages der aktivt stilling til hvordan man vil imødekomme  forhold, som er påpeget i evalueringerne.  

Endelig behandles alle evalueringer og  handlingsplaner af studienævnet, og studienævnet har mulighed for at handle på forhold, som kræver opmærksomhed.

Studienævnet har i forrårssemesteret 2019 udsendt 1486 evalueringer og fået 725 retur, hvilket giver en svarprocent på 48,7 % .

 

Studiemiljøundersøgelse 2017 - deltid

SDU undersøger  regelmæssigt studiemiljøet på vore deltidsuddannelser

Læs rapporten 2017

Her kan du finde resultater på din uddannelse, læse hvilke handlingsplaner, der iværksættes på baggrund heraf og meget andet. 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies